Přeskočit na obsah

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Tišnov

Ceny a odměny celkem

687 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

23. 9. 2019 - 10. 1. 2020

Počet odevzdaných návrhů

15

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace nám. Míru v Tišnově. Cílem revitalizace měla být úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí  měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického města. Součástí podkladů bylo podrobné zadání, založené na koncepci rozvoje města a veřejné diskuzi.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Soutěž na mapě