Přeskočit na obsah

Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně

Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 7. 2018 - 10. 12. 2018

Počet odevzdaných návrhů

24

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo navržení architektonicko-urbanistického řešení centra Zlína - Náměstí Míru a jeho okolí s důrazem na strukturu veřejných prostranství. Součástí řešení bylo umístění dostatečného množství odstavných parkovacích stání pro potřeby centra města. Pro parkování se předpokládalo umístění podzemních garáží v poloze pod náměstím při třídě Tomáše Bati, čímž dojde k uvolnění veřejného prostoru v okolí náměstí – jak v přilehlých ulicích, tak na prostranství na rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů (plocha před kostelem sv. Filipa a Jakuba).

Předmětem soutěže bylo prověření území pro rozvoj kvality života ve Zlíně. Součástí soutěže bylo nalezení širších vztahů mezi jednotlivými veřejnými prostory a vyřešení vztahu náměstí Míru k hlavní třídě (plochy dříve zastavěného domovního bloku mezi zpevněnou částí náměstí Míru a třídou Tomáše Bati, ze které zbyl do dnešních dnů pouze jeden objekt). Město má zájem navázat na historii a umožnit tak zástavbu dané části náměstí. Součástí návrhu bude řešení veřejných prostor také v okolí náměstí Míru s přihlédnutím k nové kapacitě podzemního parkování – veřejné prostranství na rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů, na náměstí navazující ulice Rašínova a východní část ulice Bartošova. Důležité mělo být propojení nejrůznějších společenských aktivit s životem občanů a podpora dalšího rozvoje města Zlína s důrazem na aspekty nejen urbanistické a architektonické, ale i sociální, kulturní, vzdělávací, ekologické a ekonomické.

Jednalo se o dvoufázovou projektovou soutěž, přičemž první fáze soutěže byla ideová se zaměřením na urbanismus, fungování veřejných prostranství, provoz a řešení dopravy v klidu. V druhé fázi byly vybrané návrhy dopracovány do větší podrobnosti. Návrh měl v první fázi soutěže obsahovat urbanistické a funkční pojednání celého řešeného území s důrazem na definování podoby náměstí Míru, jeho vztahu k okolním veřejným prostranstvím a jeho zasazení do okolní zástavby. Zásadním parametrem mělo být vyřešení dopravy včetně dopravy v klidu ve formě podzemního parkování. Součástí první fáze soutěže byly dvě základní etapy výstavby, návrh však popíše detailnější etapizaci výstavby jak v rámci první etapy, tak převážně v rámci druhé etapy.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web zadavatele: http://zlin.eu/soutez-na-namesti-miru-ve-zline-cl-3244.html

 

 

 

2. cena

ATELIER 111 architekti s.r.o.

Ing. arch. Jiří Weinzettl, Bc. Barbora Ditzová, Ing. arch. Veronika Indrová

Částka 200 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

3. cena

TRANSPARENT studio s.r.o. a Ing. arch. Jindřich Nový

Ing. arch. Jindřich Nový, Ing. Tomáš Jeníček
Spolupráce: Ing. arch. Eva Ličmanová, Ing. et Ing. arch. Markéta Strnková, Spolupráce:

Částka 120 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Odměna v I. fázi soutěže

frank+partners

Markus Frank, Dipl. Arch. HTL, Marek Chytil, DipArch (ARB), Ivo Chytil, arch. HMONP

Částka 40 000 Kč

Odměna_Frank_a.jpg
Odměna_Frank_b.jpg

Odměna v I. fázi soutěže

Ing. arch. Vítězslav Nový
Spolupráce: Bc. Marieta Malíková, Ing. arch. Filip Musálek, Ing. arch. Jan Rolinc, Spolupráce:

Částka 20 000 Kč

Odměna_Nový_a.jpg
Odměna_Nový_b.jpg
Odměna_Nový_c.jpg

Soutěž na mapě