Přeskočit na obsah

Revitalizace náměstí Tuchlovice

Revitalizace náměstí Tuchlovice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Tuchlovice

Ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

27. 1. 2023 - 26. 4. 2023

Datum rozhodnutí

25. 1. 2023

Počet odevzdaných návrhů

19

Více informací

Popis

Cílem soutěže bylo najít nevhodnější řešení revitalizace náměstí obce Tuchlovice, a to po stránce urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní. Náměstí je vymezeno ulicemi Ke Stráži a Karlovarská a je důležitou plochou v centru obce. V současné době charakter veřejného prostoru neodpovídá jeho významu, jeho uspořádání neláká k setkávání, odpočinku, kulturním ani jiným aktivitám. Výsledkem bude realizace komplexně řešeného, atraktivního, kultivovaného a funkčního území reagujícího na potřeby místa.

V těsné blízkosti náměstí se nachází řada služeb: nákupní centrum (COOP a další obchody), čerpací stanice, pošta, knihovna, dům služeb s lékárnou a ordinací lékaře, domov pro seniory, dvě zastávky hromadné dopravy, květinářství, řeznictví, cukrárna a kavárna, večerka.

Revitalizované náměstí by mělo citlivě reagovat na širší vztahy a případně v dalším časovém horizontu přispět k jejich kultivaci. Návrh by měl respektovat nedávno dokončené úpravy parku s obnovenou tzv. Sváteční cestou, vedoucí od kostela sv. Havla podél parku a měla by být zakončena právě na náměstí. Park je v pravé části ohraničen obecním úřadem a v levé Tuchlovickým potokem.

Jednofázová urbanisticko-krajinářská kombinovaná projektová/ideová soutěž.

Web soutěže. http://soutez-o-navrh.cz/tuchlovice2023.

2. cena

Ing. arch. Lukáš Landa, Ing. Simona Rühmkorf
Spolupráce: Ing. Jakub Zajíček

Částka 80 000 Kč

2.cena (1).jpg
2.cena (2).jpg

3. cena

Atelier HRA s.r.o.

Spolupráce: MgA. Vít Šimek, Bc. Kateřina Behotová, Bc. Josef Kučera, Ing. arch. Alexander Kačalov

Částka 50 000 Kč

3.cena (1).jpg
3.cena (2).jpg

Soutěž na mapě