Přeskočit na obsah

Náves Provodov

Náves Provodov

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Provodov

Ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

8. 6. 2023 - 18. 10. 2023

Datum rozhodnutí

25. 5. 2023

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení vhodného řešení centrálního veřejného prostranství obce Provodov se všemi prostorovými a provozními vazbami. V mantinelech udržitelného řešení bude kromě náležitého estetického pojednání stěžejní možnost rozvoje společenské funkce tohoto prostranství. Zadavatel předpokládá, že nalezené principy budou ve spolupráci s vybraným partnerem dále využity také pro zbývající uliční prostranství obce tak, aby bylo dosaženo jednotného kvalitativního standardu veřejných prostranství v celém intravilánu obce.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

3. cena

Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, Ing. Jaromír Pecháček

Částka 80 000 Kč

3. cena (1).jpg
3. cena (2).jpg

odměna II.

Ing. arch. Pavel Mahdal, Anna Mahdalová, Adam Bujok, Traffic Design s.r.o.

Částka 25 000 Kč

odměna II (1).jpg
odměna II (2).jpg

Soutěž na mapě