Přeskočit na obsah

Revitalizace návsi Provodov

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Obec Provodov

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 12. 2022

Popis

Předmětem soutěže bude nalezení vhodného řešení centrálního veřejného prostranství obce Provodov se všemi prostorovými a provozními vazbami. V mantinelech udržitelného řešení bude kromě náležitého estetického pojednání stěžejní možnost rozvoje společenské funkce tohoto prostranství. Zadavatel předpokládá, že nalezené principy budou ve spolupráci s vybraným partnerem dále využity také pro zbývající uliční prostranství obce tak, aby bylo dosaženo jednotného kvalitativního standardu veřejných prostranství celé obce.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž

Předpokládaný termín vyhlášení: listopad 2022