Přeskočit na obsah

Náves Provodov

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Obec Provodov

Předpokládané ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18. 10. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 6. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

25. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bude nalezení vhodného řešení centrálního veřejného prostranství obce Provodov se všemi prostorovými a provozními vazbami. V mantinelech udržitelného řešení bude kromě náležitého estetického pojednání stěžejní možnost rozvoje společenské funkce tohoto prostranství. Zadavatel předpokládá, že nalezené principy budou ve spolupráci s vybraným partnerem dále využity také pro zbývající uliční prostranství obce tak, aby bylo dosaženo jednotného kvalitativního standardu veřejných prostranství v celém intravilánu obce.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě