Přeskočit na obsah

Revitalizace návsi v Albrechticích nad Vltavou

Revitalizace návsi v Albrechticích nad Vltavou

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Albrechtice nad Vltavou

Ceny a odměny celkem

280 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

7. 12. 2023 - 14. 2. 2024

Datum rozhodnutí

15. 11. 2023

Počet odevzdaných návrhů

4

Více informací

Popis

Cílem soutěže bylo najít nejvhodnější řešení revitalizace návsi v Albrechticích nad Vltavou, a to po stránce urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní. V současné době charakter veřejného prostoru neodpovídá jeho významu, slouží spíše jako křižovatka, parkoviště aut a točna autobusů. Snahou zadavatele je náves zatraktivnit a vytvořit z ní příjemný veřejný prostor lákající k pobytu a setkávání a otevírající důstojný předprostor výjimečné památky – kapličkového hřbitova a kostela sv. Petra a Pavla.

Jednofázová vyzvaná projektová/ideová urbanisticko-krajinářská soutěž.

2. cena

Atelier HRA s.r.o.

Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. Michal Uhlík - Ph.D - inženýr v oboru dopravní stavby, Bc. Kateřina Behotová, Ing. arch. Alexander Kachalov, Ing. Tomáš Havlíček Ph.D – dopravní stavby

Částka 75 000 Kč

ucastnik c. 4 - Albrechtice - 2. cena-I..jpg
ucastnik c. 4 - Albrechtice - 2. cena - II..jpg

3. cena

ATELIER HORKÝ s.r.o.

Spolupráce: Ing. Jan Sulzer; Ing. Vít Křepinský, dopravní inženýr

Částka 65 000 Kč

ucastnik c. 2 - Albrechtice - 3.cena-I..jpg
ucastnik c. 2 - Albrechtice - 3. cena-II..jpg

odměna

Spolupráce: Ing. Jan Dudík – autorizovaný dopravní inženýr; Ing. Mgr. Petra Šoborová- krajinářský architekt; Ing. Marie Havránková- rozpočtář

Částka 55 000 Kč

ucastnik c. 3 - Albrechtice - odmena-I..jpg
ucastnik c. 3 - Albrechtice - odmena - II..jpg

Soutěž na mapě