Přeskočit na obsah

Revitalizace objektu Sokolovny v Rokycanech

Revitalizace objektu Sokolovny v Rokycanech

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Rokycany

Ceny a odměny celkem

2 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

29. 10. 2020 - 15. 3. 2021

Počet odevzdaných návrhů

14

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu revitalizace objektu Sokolovny na Nové centrum kultury města Rokycany. A rozhodnutí o začlenění stávajících budov, jejich úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany bylo také řešení normových požadavků pro parkování vyvolané potřebami areálu centra kultury s minimální kapacitou 90 parkovacích stání, která budou zároveň sloužit jako kapacita veřejných stání obsluhujících centrum města. Výsledný návrh měl být podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

 

1. cena

Rusina Frei, s.r.o.

Částka 750 000 Kč

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

2. cena

Částka 650 000 Kč

3. cena

BY architects, spol. s r.o.

Částka 400 000 Kč

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

Odměna

REFUEL, s.r.o.

Částka 100 000 Kč

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
Ing. arch. Luděk Šimoník, Ing. arch Kryštof Foltýn, Ing. arch Martin, Holý, Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka

Částka 50 000 Kč

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

Soutěž na mapě