Přeskočit na obsah

Revitalizace okolí kaple sv. Anny a její obnova

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Pelhřimov

Předpokládané ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

3. 4. 2024 12:00

Datum vyhlášení soutěže

16. 1. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 12. 2023

Více informací

Popis

Cílem soutěže je najít nevhodnější řešení revitalizace okolí přiléhajícího k barokní kapli sv. Anny nedaleko Pelhřimova a vhodnou formu obnovy této kulturní památky, která zdůrazní památkovou hodnotu objektu a kulturně historický vývoj oblasti a zároveň doplní areál o další potřebné funkce. Revitalizovaný veřejný prostor by měl citlivě reagovat na širší vztahy a případně v delším časovém horizontu přispět k jejich kultivaci.

Jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž.