Přeskočit na obsah

Revitalizace parku na Karlově náměstí v Praze

Revitalizace parku na Karlově náměstí v Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategických investic

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 8. 2017 - 13. 11. 2018

Více informací

Popis

Město Praha hledalo vhodné řešení parku na Karlově náměstí a zpracovatele dokumentace na jeho celkovou revitalizaci. Řešení parku nebylo možné oddělit od řešení celého náměstí, ani ho nebylo možné izolovat od širších souvislostí ani od skutečnosti, že dnes je park kulturní památkou. Samo zadání nebylo možné možné vytvořit bez toho, aby byly paralelně prověřovány různé varianty řešení a diskutovány společně se zástupci zainteresovaných stran. 

Z toho důvodu město zvolilo řízení se soutěžním dialogem, které takový proces umožňuje. Jeho předmětem bylo řešení celého Karlova náměstí s důrazem na vlastní park s cílem získat návrh, který úspěšně a se zachováním vysoké kvality architektonicko – krajinářského řešení skloubí požadavky na kvalitní památkovou obnovu parku, na kvalitní veřejný prostor odpovídající současným standardům kladeným na důležité evropské město. Tento úkol bylo nutné splnit současně s efektivním řešením současných problémů, které souvisejí s intenzivním motorovým i pěším provozem, špatným hospodařením s dešťovou vodou v parku, s celkově špatným stavem dřevin a se současným problematickým sociálním obrazem tohoto místa. Výběr probíhal v několika na sobě navazujících krocích.

Do řízení se mohly hlásit týmy složené z krajinářského architekta, architekta a dopravního inženýra, které splnily minimální kvalifikační kritéria.

Řízení bylo vedeno jako mezinárodní. Soutěžní podmínky byly k dispozici v českém a anglickém jazyce a jednání na workshopech byla tlumočena (CZ/EN).

Cena, náhrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 20 mil. Kč

Předpokládaná částka investičních nákladů: 150 – 300 mil. Kč

Platby účastníkům zadávacího řízení: 400 tis. Kč/ 1 tým      

(jedná se o ty účastníky, kteří byli vybráni k účasti na workshopech)

Zadávací řízení se soutěžním dialogem je specifické řízení, odlišné od architektonické soutěže o návrh.


1. cena

Rehwaldt krajinářští architekti ve spolupráci s BY Architects + PD FILIP

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

2. cena

Agence Ter, Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

3. cena

Buro Sant en Co V.O.F. ve spolupráci s M1 architekti s.r.o. a Atelierem PROMIKA s.r.o.

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

4. místo

GustafsonPorter + Bowman LLP – britské krajinářské studio ve spolupráci s českým krajinářským studiem šmídová landscape architekts

Místo_4_a.jpg
Místo_4_b.jpg
Místo_4_c.jpg
Místo_4_d.jpg

5. místo

New visit s.r.o.

Místo_5_a.jpg
Místo_5_b.jpg
Místo_5_c.jpg
Místo_5_d.jpg

Soutěž na mapě