Přeskočit na obsah

Revitalizace restauračního zařízení – Hříbek

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

3. 9. 2013

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení projektové dokumentace k záměru nazvanému „Revitalizace restauračního zařízení - Hříbek“.  Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.