Přeskočit na obsah

Revitalizace sadu Svobody ve Zlíně

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Předpokládané ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15. 11. 2023 15:00

Datum vyhlášení soutěže

21. 8. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

1. 8. 2023

Více informací

Popis

Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže je nalezení vhodného prostorového uspořádání a adekvátního způsobu využití sadu Svobody v návaznosti především na tržiště Pod Kaštany, budovu zámku a bývalého soudu. Zachován, případně posílen, by měl být koncept přírodně-krajinářského parku s centrální dominantou nejstarší zlínské budovy – zámku i budoucí možností zapojení budovy bývalého soudu.

Řešené území je přibližně vymezeno prostorem sadu Svobody, tedy prostranstvím mezi Třídou T. Bati, ulicí Gahurovou, Soudní, Bartošovou a Vodní ulicí včetně části ulice Soudní a prostoru dvojice podchodů mezi sadem Svobody a autobusovým nádražím.

Zlínský sad Svobody je neodmyslitelně spjat s budovou zámku, kterou obklopuje a s budovou bývalého soudu. Obě stavby patří k nejstarším budovám ve městě. Tento přírodně krajinářský park s geniem loci starého panského sídla se nachází na rozhraní historického centra a modernistického baťovského města. Díky své poloze mezi hlavním zlínským náměstím a autobusovým nádražím jím prochází nemalé množství obyvatel a návštěvníků Zlína, kteří ale nemají mnoho důvodů k tomu, aby v parku setrvali.

Město Zlín si uvědomuje, že ke změně tohoto stavu je zapotřebí víc než úprava zpevněných ploch a pečlivá údržba vegetace. Komplexní úpravy a nová náplň jsou souběžně připravovány pro zlínský zámek a hledá se také řešení k umožnění přestavby chátrající budovy soudu. Nalezení vhodného využití budov zámku a soudu proto město vnímá i jako příležitost k doplnění chybějících atraktivit a života v okolí parku.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.