Přeskočit na obsah

Revitalizace sadu Svobody ve Zlíně

Revitalizace sadu Svobody ve Zlíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

21. 8. 2023 - 15. 11. 2023

Datum rozhodnutí

1. 8. 2023

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže bylo nalezení vhodného prostorového uspořádání a adekvátního způsobu využití sadu Svobody v návaznosti především na tržiště Pod Kaštany, budovu zámku a bývalého soudu. Zachován, případně posílen, by měl být koncept přírodně-krajinářského parku s centrální dominantou nejstarší zlínské budovy – zámku i budoucí možností zapojení budovy bývalého soudu.

Řešené území je přibližně vymezeno prostorem sadu Svobody, tedy prostranstvím mezi Třídou T. Bati, ulicí Gahurovou, Soudní, Bartošovou a Vodní ulicí včetně části ulice Soudní a prostoru dvojice podchodů mezi sadem Svobody a autobusovým nádražím.

Zlínský sad Svobody je neodmyslitelně spjat s budovou zámku, kterou obklopuje a s budovou bývalého soudu. Obě stavby patří k nejstarším budovám ve městě. Tento přírodně krajinářský park s geniem loci starého panského sídla se nachází na rozhraní historického centra a modernistického baťovského města. Díky své poloze mezi hlavním zlínským náměstím a autobusovým nádražím jím prochází nemalé množství obyvatel a návštěvníků Zlína, kteří ale nemají mnoho důvodů k tomu, aby v parku setrvali.

Město Zlín si uvědomuje, že ke změně tohoto stavu je zapotřebí víc než úprava zpevněných ploch a pečlivá údržba vegetace. Komplexní úpravy a nová náplň jsou souběžně připravovány pro zlínský zámek a hledá se také řešení k umožnění přestavby chátrající budovy soudu. Nalezení vhodného využití budov zámku a soudu proto město vnímá i jako příležitost k doplnění chybějících atraktivit a života v okolí parku.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

1. cena

Loom on the Moon s.r.o.

Spolupráce: Ing. Štěpánka Endrle, L&scape s.r.o.: Štěpánka Endrle, Magdalena Filsaková, Lukáš Pinkava, Loom on the moon s.r.o.: Natália Kaňová, Jan Nálepa, Daniel Pošta, Milan Martinec, David Čumalo

Částka 400 000 Kč

1. cena soutez-sad-svobody-navrh-loom-on-the-moon_kam-zlin_01-HQ.jpg
1. cenasoutez-sad-svobody-navrh-loom-on-the-moon_kam-zlin_02-HQ.jpg
1. cena soutez-sad-svobody-navrh-loom-on-the-moon_kam-zlin_03-HQ.jpg

3. cena

Ing. Mgr. Lucie Radilová DiS.

Ing. Mgr. Lucie Radilová, Ing. Barbora Kubická, Ing. Justýna Staňová

Částka 150 000 Kč

3. cena soutez-sad-svobody-navrh-radilova_kam-zlin_01-HQ.jpg
3. cena soutez-sad-svobody-navrh-radilova_kam-zlin_02-HQ.jpg
3. cena soutez-sad-svobody-navrh-radilova_kam-zlin_03-HQ.jpg

Soutěž na mapě