Přeskočit na obsah

Revitalizace sídliště Moravský Krumlov

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Moravský Krumlov, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Mgr. Tomáš Třetina – starosta města Moravský Krumlov

Předpokládané ceny a odměny celkem

925 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10. 7. 2024 17:00

Datum vyhlášení soutěže

13. 5. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

9. 5. 2024

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení veřejných prostranství v lokalitě „Sídliště“ v Moravském Krumlově. 

Urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž, otevřená, jednofázová, projektová, anonymní.

Soutěž na mapě