Přeskočit na obsah

Revitalizace Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Vimperk

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2023

Popis

Předmětem soutěže o návrh bude revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku na společensko-kulturní centrum s multifunkčními sály, expozicemi knihtiskaře Jana Steinbrenera a připomínkou česko-německých vztahů, ubytováním, zázemím atd. Areál tiskárny se nachází v městské památkové zóně Vimperk, v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody, a sestává ze tří budov: dvou patrových městských domů (parc. č. 113, 114) ve Steinbrenerově ulici č. 3 a 4, které pocházejí původně z 16. století (v objektech jsou zachované historické konstrukce, klenby atd.) a jižního křídla tiskárny (parc. č. 113 a 112/2), které bylo vybudováno v roce 1872 a v současné době je v havarijním stavu. Nyní bylo provizorně zajištěno, přesto je zadavatel přesvědčen, že jeho alespoň částečná záchrana je možná. 

Předpokládané datum vyhlášení: říjen 2023