Přeskočit na obsah

Revitalizace Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku

Revitalizace Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Vimperk

Ceny a odměny celkem

1 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

18. 12. 2023 - 11. 4. 2024

Datum rozhodnutí

4. 12. 2023

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh byla revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku na společensko-kulturní centrum s multifunkčními sály, expozicemi knihtiskaře Johanna Steinbrenera a připomínkou česko-německých vztahů, ubytováním, zázemím a prostory pro komunitní setkávání atd. Areál tiskárny se nachází v městské památkové zóně Vimperk, v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody, a sestává ze tří budov: dvou patrových městských domů (parc. č. 113, 114) ve Steinbrenerově ulici č. 3 a 4, které pocházejí původně z 16. století, a jižního křídla tiskárny (parc. č. 113 a 112/2), které bylo vybudováno v roce 1872 a v současné době je v havarijním stavu. V rámci širších vztahů je třeba řešit návaznost na budovy přilehlého městského úřadu, prostor Steinbrenerovy ulice a náměstí a také pěší propojení s jižní terasou a směrem k Volyňce.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://soutez-o-navrh.cz/vimperk/

2. cena

originální regionální architektura s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Maroš Drobňák, Ing. arch. Pavla Večeřová, Ing. arch. Klarisa Ach-Hübner

Částka 330 000 Kč

2. cena (1).jpg
2. cena (2).jpg
2. cena (3).jpg

náhrady výloh III.

2021 s.r.o.

Ing.arch. Peter Lényi, PhD., Ing. Ing. arch. Ondrej Marko, Ing.arch. Jana Smolíková, Ing. arch. Lukáš Lečko, Ing. arch. Nikola Chriašteľová, Ing. arch. Katarína Marušicová, Ing. arch. Paulína Závacká

Částka 100 000 Kč

náhrada III. 2021 (1).jpg
náhrada III. 2021 (2).jpg
náhrada III. 2021 (3).jpg

Soutěž na mapě