Přeskočit na obsah

Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě

Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

240 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 12. 2016 - 15. 2. 2017

Počet odevzdaných návrhů

23

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického řešení prostoru ulice Umělecké, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. Jednalo se se o ideovou soutěž, jejímž cílem bylo najít nejoptimálnější využití a tvář tohoto místa. Soutěž zároveň ověřovala širší vazby v území, zejména řešení zásobovací a statické dopravy a zohlední přístavbu Domu umění „Bílý stín“ a realizovanou rekonstrukci Nádražní ulice.

Území, které bylo předmětem soutěže, představuje významný komunikační uzel, který navazuje na jeden z hlavních pěších vstupů do historického jádra města, ulici Zámeckou. Pozemky řešeného území jsou majetkem města.

Veřejná jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

1. cena

Autoři: Bc. Jan Adamus, Bc. Ondřej Bělica, Bc. Matěj Jindrá

Částka 100 000 Kč

Místo_1.jpg

3. cena

Autoři: Ing. arch. Miroslava Šešulková, Ing. arch. Martin Surovec

Částka 40 000 Kč

Místo_3_var.jpg

Odměna

Autoři: Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Norbert Obršál, Bc. David Helešic

Spolupráce: Ing. arch. Daniel Struhařík, Spolupracující osoby: Ing. arch. Václav Mihola

Částka 30 000 Kč

Odměna_Kubát.jpg

Soutěž na mapě