Přeskočit na obsah

Revitalizace vnitrobloku Divadla Jiřího Myrona

Revitalizace vnitrobloku Divadla Jiřího Myrona

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Národní divadlo moravskoslezské

Ceny a odměny celkem

1 500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

10. 10. 2022 - 10. 2. 2023

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Záměrem revitalizace vnitrobloku bylo především zpřehlednění a zjednodušení provozních vazeb a cest, doplnění nutných prostorů a funkcí pro zvýšení efektivity divadelního provozu a celkové zkvalitnění zázemí včetně obnovy technické infrastruktury. Velký důraz byl přitom kladen na zapojení maxima zeleně do celkového konceptu a na energetickou úspornost řešení.

Centrální částí návrhu tak bude urbanisticko-architektonické řešení prostoru dvora, jehož součástí bude výstavba nových prostor nutných pro rozšíření divadelního zázemí, řešení fasád stávajících budov orientovaných do dvora a optimalizace stávající technické infrastruktury.

Vnitřní nádvoří, kde se setkává mnoho provozních funkcí (technologie, skladování, odpadky, zásobování, doprava) a které má dosud spíše charakter zbytkového prostoru, má být nejen revitalizováno a zefektivněno z praktického hlediska, ale také zhumanizováno tak, aby služební veřejnosti sloužilo jako příjemné místo k pobytu. Je tedy úkolem najít vyváženost mezi funkčností a pobytovými kvalitami prostoru. Vnitroblok by měl dále poskytnout i optické a dopravní napojení na městské prostory do ulice Zahradní a Milíčova. Není však cílem prostory otevřít veřejnosti.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/djm

 

1. cena

Szymon Rozwałka, Ada Rypl-Žabčíková, Jaroslav Sedlák

Mgr. inž. arch. Szymon Rozwałka, Ada Rypl-Žabčíková, Jaroslav Sedlák, Šimon Doubrava, Kazuhiro Okamoto, Ludmila Jankovichová, Tomáš Müller, Dušan Navrátil, Rostislav Rypl, Stanislav Šimoníček, Šarka Svobodová, zahradní architektura: Mirka Svorová a Jana Zuntychová

Částka 500 000 Kč

1.cena (1).jpg
1.cena (2).jpg
1.cena (3).jpg
1.cena (4).jpg
1.cena (5).jpg
1.cena (6).jpg

2. cena

PLURAL

Částka 400 000 Kč

2.cena (1).jpg
2.cena (2).jpg
2.cena (3).jpg
2.cena (4).jpg
2.cena (5).jpg
2.cena (6).jpg

3. cena

žalský architekti

Ing. arch. MgA. Jan Žalský, Tomáš Nováček, Matěj Hoffman, Lenka Levíčková, Jakub Cibula, Adam Kocík, Valérie Filipová, Aneta Voženílková

Částka 300 000 Kč

3.cena (1).jpg
3.cena (2).jpg
3.cena (3).jpg
3.cena (4).jpg

1. odměna

MIAS ARQUITECTURA SLP

Částka 150 000 Kč

1.odměna (1).jpg
1.odměna (2).jpg
1.odměna (3).jpg
1.odměna (4).jpg

2. odměna

Laubová – Sosna

Částka 150 000 Kč

2.odměna (1).jpg
2.odměna (2).jpg
2.odměna (3).jpg
2.odměna (4).jpg
2.odměna (5).jpg

Soutěž na mapě