Přeskočit na obsah

Revitalizace výrobního areálu Mlékárny a pivovaru v Kyjově

Revitalizace výrobního areálu Mlékárny a pivovaru v Kyjově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Kyjov

Ceny a odměny celkem

360 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

24. 6. 2022 - 23. 8. 2022

Počet odevzdaných návrhů

3

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo najít kvalitní a komplexní architektonicko-urbanistický návrh dostavby území -
lokality bývalé mlékárny a pivovaru, stávajících tenisových kurtů, vč. zakomponování využití
stávajícího letního kina, které bude řešit prostorové, funkční a dopravní vazby nového území
na rozšíření centra města, propojení v severní části s městským parkem a plochou pro sport
a návaznost na stávající urbánní prostor přilehlé blokové a vilové zástavby.

Zadavatel předpokládal nalezení vhodného využití, které bude přesvědčivým impulsem ke koncepční,
postupné proměně a revitalizaci zchátralého a nevyužitého prostoru v centru města, s vytvořením
jakési urbánní scény, která tak podpoří sílu a jednotu města. Lokalita by měla nabídnout možnost
bydlení, občanského vybavení a služeb, společensky atraktivní kulturní vyžití, kvalitní veřejné
prostranství s dostatkem zeleně, možnost setkávání lidí a aktivní trávení volného času. Součástí
záměru byla i dopravní obslužnost, řešení stávající křižovatky ul. Dobrovského, Urbanova a Újezd
a řešení dostatečné kapacity parkování, jak pro potřeby dané lokality, tak pro potřeby města
(odlehčení parkování na náměstí).

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

SENAA architekti, s.r.o.

Ing. arch. Václav Navrátil, Jan Sedláček, Jan Cihlař, Eva Pokorná
Spolupráce: Spolupracující osoby: Eliška Brabcová, Lukáš Holík, Markéta Raková, Peter Gazdag, Adéla Špačková, Jana Zuntychová, Mirka Svorová, Dominik Hochman

Částka 160 000 Kč

PLAKÁT+1.jpg
PLAKÁT+2.jpg
PLAKÁT+3.jpg

Soutěž na mapě