Přeskočit na obsah

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Vyhlasovateľ: Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon

Typ súťaže: projektová, verejná, neanonymná, vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov, súťažný dialóg s troma workshopmi

Riešené územie: širšie centrum Košíc o dĺžke 1,7 kilometra a rozlohe 14 hektárov

Hlavné ciele: Transformácia oblasti na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvára podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Celková hodnota zákazky: 69.900,– Eur bez DPH

Odhadované investičné náklady: 1.900.000,– Eur, pričom výška ceny časti realizácie prislúchajúcej k nadväzujúcim zákazkam je stanovená na 700.000,– Eur

Přihlášky do soutěže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8240/summary