Přeskočit na obsah

Revitalizácia Námestia slobody (Bratislava)

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Predmetom súťaže je ideový architektonicko-krajinársky návrh na revitalizáciu jedného z najdôležitejších verejných priestorov centrálnej mestskej zóny Bratislavy s lokálnym, celomestským a celoštátnym významom.
Účel súťaže je získať invenčnú koncepciu revitalizácie Námestia. Ideová súťaž by mala priniesť nápady a nové myšlienky pre Námestie, ktoré by podporili dosiahnutie týchto cieľov:

  • posilniť existujúce hodnoty Námestia ako v súčasnosti a aj z historického hľadiska jedného z najdôležitejších verejných priestorov v Bratislave,
  • podporiť jeho potenciál ako atraktívneho verejného priestoru,
  • vytvoriť optimálne podmienky pre užívanie Námestia z hľadiska jeho mikroklímy, zelene a hospodárenia so zrážkovou vodou,
  • prestavbou fontány získať nielen technicky udržateľné riešenie z hľadiska jej ekologického režimu ale aj hospodárnosti pri prevádzke a údržbe,
  • získať bezbariérový a bezpečný verejný priestor, ktorý by mal naďalej plniť funkciu námestia s parkovou úpravou pre tranzit a pobyt, usporadúvanie podujatí a zhromažďovanie.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.