Přeskočit na obsah

Revoluční 30

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

RSPV Five s.r.o.

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

24. 11. 2023 14:00

Datum podání žádostí o účast

9. 6. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

18. 5. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh dvou domů s byty a obchodem na parcelách 328, 2362/2 a 330/2. Předpokládané investiční náklady na realizaci projektu jsou 240 mil. Kč bez DPH.

Architektonická soutěž s workshopem.

 • Termín pro podání žádosti o účast

  9.6.2023, 14:00

 • Workshop 1 - prohlídka lokality

  26.6.2023

 • Workshop 2 - prezentace

  6.10.2023

 • Finální odevzdání návrhu

  24.11.2023, 14:00

 • Finální prezentace

  1.12.2023