Přeskočit na obsah

Rezidenční areál CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA

Status

Návrh

Vyhlašovatel

CENTRAL GROUP a.s.

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 8. 2018

Popis

Předmětem soutěže bude architektonické řešení rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA a jeho bezprostředního okolí. Tento záměr je soukromou investicí koncernu CENTRAL GROUP a nepodléhá režimu veřejné zakázky.

Velikost řešené lokality je 39 471 m². Vlastní stavby je zde možné navrhovat jen v ploše definované v územním plánu zatím jako TI (zařízení pro přenos informací) o rozloze 24 803 m2, u které investor již podal podnět na změnu jejího funkčního využití na SV (smíšené využití).

Dále je v řešeném území vymezena plocha SV (plocha v těsné blízkosti stávající zástavby) a nezastavitelná plocha ZMK (zeleň městská a krajinná) o rozloze 12 049 m². Tyto plochy je vhodné v návrhu věnovat veřejnému prostoru a zeleni.

Dvoufázová užší projektová architektonická soutěž.

Do první fáze budou účastníci vyzváni na základě registrace dle bodu 9.3 veřejné výzvy, tzv. Open call.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.