Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Rezidenční areál CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA

Status

Návrh

Vyhlašovatel

CENTRAL GROUP a.s.

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 8. 2018

Popis

Předmětem soutěže bude architektonické řešení rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA a jeho bezprostředního okolí. Tento záměr je soukromou investicí koncernu CENTRAL GROUP a nepodléhá režimu veřejné zakázky.

Velikost řešené lokality je 39 471 m². Vlastní stavby je zde možné navrhovat jen v ploše definované v územním plánu zatím jako TI (zařízení pro přenos informací) o rozloze 24 803 m2, u které investor již podal podnět na změnu jejího funkčního využití na SV (smíšené využití).

Dále je v řešeném území vymezena plocha SV (plocha v těsné blízkosti stávající zástavby) a nezastavitelná plocha ZMK (zeleň městská a krajinná) o rozloze 12 049 m². Tyto plochy je vhodné v návrhu věnovat veřejnému prostoru a zeleni.

Dvoufázová užší projektová architektonická soutěž.

Do první fáze budou účastníci vyzváni na základě registrace dle bodu 9.3 veřejné výzvy, tzv. Open call.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.