Přeskočit na obsah

Rockhouse - český nízkoenergetický dům roku 2007

Rockhouse - český nízkoenergetický dům roku 2007

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Rockwool, a.s.

Ceny a odměny celkem

270 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

18. 4. 2007 - 30. 4. 2008

Více informací

Popis

Předmětem soutěže: Projekt rodinného nebo bytového domu či jiné stavby (kancelářská budova, budova občanské vybavenosti apod.) s nízkou potřebou energie. Navržená stavba musí odpovídat klasifikaci stupně tepelné náročnosti budov kategorie A (mimořádně úsporná) nebo kategorie B (velmi úsporná) dle ČSN 73 0540-2 ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže. Navrhovaná budova jako celek a její jednotlivé konstrukce by měly být v souladu s ČSN 73 05 40-1 až 4 ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže.  Projekt musí být navržen s vhodným využitím izolačních systémů nebo materiálů Rockwool.

I. 1 PROJEKTY - 1. cena

Tomáš Vanický, Tomáš Krupa, spoluautor: Vadimír Smudek - Bytový dům "B" - Vostelčice

cepakova_37_rck_web.jpg

I. 1 PROJEKTY - 2. cena:

Pavel Jura - Rodinný dům Tvarožná

cepakova_36_rck_web.jpg

I. 1 PROJEKTY - 3. cena

Filip Titl - Rodinný dům: vetikální, úsporný, žužlavý

cepakova_26_rck_web.jpg

I. 1 PROJEKTY - Čestné uznání

František Denk, FA ČVUT, spoluautor: Veronika Poláková - Modular Element Housing

cepakova_2_rck_web.jpg

I. 1 PROJEKTY - Čestné uznání

Ondřej Chybík, FA VUT Brno, spoluautor: Martin Poruba - Nízkoenergetický dům Rockwool

cepakova_10_rck_web.jpg

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - 1. cena

Michal Bednář, FA ČVUT - Mateřská škola

cepakova_12_rck_web.jpg

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - 2. cena

Dušan Řezanina, FAST VUT Brno, spoluautor: Kateřina Špidlová - Dřevěný nízkoenergetický dům

cepakova_13_rck_web.jpg

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - 2. cena

Ondřej Novosad, FA VUT Brno, spoluautor: Zuzana Janoušková - Bydlení bez závazků

cepakova_28_rck_web.jpg

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - 3. cena

Michal Krištof, FA VUT Brno - Rodinný dom Rockwool

cepakova_38_rck_web.jpg

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - Čestné uznání

David Přikryl, FA VUT Brno - Rodinný dům s obchodním přízemím

cepakova_6_rck_web.jpg

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - Čestné uznání

Aleš Javůrek, FA VUT Brno, spoluautor: Jiří Bužek - Objekt pro dočasné ubytování

cepakova_20_rck_web.jpg

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - Čestné uznání

Veronika Dobešová, FA VUT Brno, spoluautor: Gabriela Blažková - Dům ve svahu

cepakova_4_rck_web.jpg