Přeskočit na obsah

Rozhledna Hýlačka

Rozhledna Hýlačka

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Klub českých turistů Tábor

Ceny a odměny celkem

150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 7. 2012 - 31. 8. 2012

Počet odevzdaných návrhů

45

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu architektonického řešení stavby rozhledny v katastrálním území Horky u Tábora - příměstská část Větrovy.

1. cena

Ing. Ladislav Mládek, Tábor, spolupracující osoby: Bc. Jan Vybíral, Libor Mládek

Částka 60 000 Kč

hylacka_1cena_mladek_1.jpg
hylacka_1cena_mladek_2.jpg

2. cena

Ing. arch. Michal Bartošek, Praha 6, spoluautor: Ing. arch. Lucie Galiová

Částka 40 000 Kč

hylacka_2cena_bartosek_oprava.jpg

3. cena

Ing. arch. David Grygar, Praha – Hostavice, spoluautoři: Ing. arch. Pavla Kosová, Ing. arch. Martin Kocich, spolupracující osoby: Marek Raab, Antonín Baďura

Částka 20 000 Kč

hylacka_3cena_grygar.jpg

Odměna

Architektonický ateliér 2H s.r.o. – Ing. arch. Jan Hořejší, Praha 5, spoluautor: Ing. arch. Vít Podráský

hylacka_odmena.jpg

Soutěž na mapě