Přeskočit na obsah

Rozšíření Zoo Liberec – Údolí ohrožené divočiny

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Zoo Liberec, příspěvková organizace

Předpokládaný termín vyhlášení

14. 12. 2023

Popis

Předmětem řízení se soutěžním dialogem bude vypracování Masterplanu budoucího rozvoje zoo na novém území, a jeho propojení se stávající zoo a městem Liberec, který vedle krajinářsko - urbanisticko-architektonických principů představí i principy vedoucí k zajištění plánovaného užívání a etapizaci výstavby. Vítěz dále připraví studie projektů tzv. 1. etapy, které budou dále rozpracovány do podoby kompletní projektové dokumentace pro následnou realizaci následujících celků: 

  1. Expozice tygrů ussurijských v nové části zoo
  2. Propojení obou částí zoo
  3. Vybudování cestní sítě, jak návštěvnické stezky, tak obslužných komunikací
  4. Kompletní položení sítí a rozvodů, včetně nutné infrastruktury
  5. Oplocení nového areálu.

Soutěžní dialog.

Předpokládaný termín vyhlášení: prosinec 2023.