Přeskočit na obsah

Obnova parku a rozhledny na Petříně a záp. Části Růžového sadu

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Magistrát Hlavního města Prahy

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonická, kombinovaná, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel: Hlavní město Praha, zastoupené ing. Kateřinou Vaculovou, ředitelkou odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy - Letenská 121/8, Praha 1 – Malá Strana 118 00, Tel/fax 236 00 58 01/ 236 00 71 38, e-mail: katerina.vaculova@cityofprague.cz

Sekretář soutěže: Ing. arch. Karel Ondroušek, Odbor městské zeleně MHMP, Tel/fax: 236005816/236007138, email: karel.ondrousek@cityofprague.cz

Předmět soutěže: je zpracování soutěžního návrhu na obnovu Parku u Rozhledny a části Růžového sadu na Vrchu Petříně v Praze 1. Řešené území se nachází na pozemcích p.č..928/1; 928/3; 931; 932 (část 1.), k.ú. Malá Strana a na p.č. 273; 274; 278; 295 (část 2.) , k.ú. Hradčany.
Na podkladě vyhodnocení současného stavu, s přihlédnutím k podmínkám orgánů památkové péče a v kontextu historických, přírodních a technických daností území bude předmětem řešení zejména:

 • základní kompozice zpevněných ploch a komunikací, jejich optimální rozvržení včetně návrhu materiálového řešení v historických souvislostech
 • návrh (koncept) vegetačních úprav, včetně návrhu výsadeb (dosadeb) dřevin bez použití keřového patra, přičemž bude zohledněna kvalita stávajících dřevin
 • návrh doplnění mobiliáře a drobné architektury
 • návrh se netýká horní stanice lanové dráhy, Štefánikovy Hvězdárny, Hladové zdi, Petřínské rozhledny, kaplí Kalvárie a Božího hrobu, kostela Sv. Vavřince a bludiště.

  Porota:

 • Závislí: Ing. Kateřina Vaculová, Ing. Jana Onderová, Ing. Vladimír Študent, Ing. Radek Bouška
 • Nezávislí: Dr.Ing. arch. Otakar Kuča, Ing. arch. Václav Aulický, Ing. Božena Pacáková, Ing.arch. Zdenka Havelková, Ing.arch.Lukáš Holub
 • Náhradníci závislí: Ing. Jan Hrdlička
 • Náhradnící nezávislí: Ing. Jaroslav Šubr, Ing. Helena Finstrlová

   

  Termín konání: 11. 10. 2004 - 26. 11. 2004

  Počet přihlášených návrhů: 7

  Ceny a odměny

  1. cena - AND s.r.o., Ing.arch.Vratislav Danda, spolupráce: Ing.arch.Jaromír Kosnar, Ing.Kamila Krejčiříková, Ing.Přemysl Krejčiřík, PhD.
  2. cena - Zahrada nad Metují s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, spoluautoři: Ing. Simona Šafránková, Ing.arch.Marek Lehman, Ing.Vlastimil Koupal
  3. cena - Ing.Maxim Turba, spoluautor: Ing.Karel Slánský

  Odměna - Atelier DUMA - Ing.Magdalena Horňáková, Atelier KOSA - Ing.Kateřina Tuzarová, spoluautoři: Ing.Lada Zabloudilová, Ing.arch.Peter Brezina

 • Hodnocení vítěžného návrhu
  Návrh je velice zdařilý, respektuje časové etapy vývoje prostoru, které očisťuje od prvků, které jsou zde nevhodně použity. Zajímavým a přínosným způsobem řeší prostor před rozhlednou, kterou nechává ze směru od centra města zasazenou do zatravněné plochy - umožňuje objektu maximální pohledové uplatnění - a směrem k Hladové zdi jí vytváří „záda“ trojřadou alejí vyrůstající z mlatové plochy. Prostor je tímto řešením zpřehledněn, diskutabilní je zakončení mlatové plochy před kostelem Sv. Vavřince elipsou, která je v grafické podobě příliš dominantní. Jako přínosné bylo ohodnoceno řešení pobytové louky s výbavou kulovými prvky v rastru, chybí umístění objektu občerstvení. Celkově byl návrh hodnocen jako „citlivý“, s možností jednoduchého založení a údržby.

  petrin4_web.jpg

  petrin1_web.jpg petrin2_web.jpg petrin3_web.jpg

   

 

Soutěž na mapě