Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Sdružený klub Rabštejn - Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí

Sdružený klub Rabštejn - Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Kostelec nad Orlicí

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

4. 12. 2020 - 31. 3. 2021

Počet odevzdaných návrhů

20

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě. Soutěžní podmínky
nepředepisovaly základní koncepční přístup – rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu – Sdruženého klubu Rabštejn byla vyhlašovatelem stanovena limitem 50 mil. Kč (bez DPH). V částce nebylo uvažováno s vybavením interiéru a dále zde nebyly zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

1. cena

Ing. arch. Jiří Neuvirt, Ing. arch. Klára Novotná, Ing. Jindra Novotná

Částka 200 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

3. cena

Rudiš - Rudiš architekti s.r.o.

Částka 60 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

2. odměna

Ing. arch. Radek Toman, Bc. Tatiana Uhríková, Bc. Lenka Haasová, Ing. Tomáš Moudrý - Astalon s.r.o.

Částka 40 000 Kč

Odměna_2_Toman_a.jpg
Odměna_2_Toman_b.jpg
Odměna_2_Toman_c.jpg

3. zvláštní odměna poroty

Ing. arch. Olga Šárka, Ing. arch. Tereza Červená, Ing. arch. Jakub Svitek, Ing. arch. Vaclíková

Částka 40 000 Kč

3. zvláštní odměna_a.jpg
3. zvláštní odměna_b.jpg
3. zvláštní odměna_c.jpg

Soutěž na mapě