Přeskočit na obsah

Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí

Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

1 400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

3. 7. 2018 - 24. 9. 2018

Počet odevzdaných návrhů

14

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, Dejvice, Praha 6 (na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6). Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. V řešeném území se nachází usedlost Šatovka, která měla být ústředním motivem nově navrženého areálu.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


1. cena

ASGK Design, s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Monika Čurdová, Ing. arch. Markéta Šornová, Ing. arch. Karolína Falladová, Ing. arch. Marek Trebuľa, Spolupráce:

Částka 625 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

Odměna

Studio Perspektiv, s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Martin Stára, Spolupráce: Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Vojtěch Hasalík, Ing. arch. Ed Mosieienkov, Ing. arch. Marta Kyiashko, Ing. arch. Yana Stepankova, Bc. Andrea Pernicová

Částka 100 000 Kč

Odměna_Perspektive_a.jpg

Odměna

STOPRO, s.r.o.

Ing. arch. Nikolaj Stojanov
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Lucie Kirovová, PhD., Ing. arch. Tereza Dufková, Ing. Jiří Beran, Ing. arch. Petr Stojanov, Ing. arch. Šárka Kubátová

Částka 50 000 Kč

Odměna_STOPRO_a.jpg
Odměna_STOPRO_b.jpg
Odměna_STOPRO_c.jpg

Soutěž na mapě