Přeskočit na obsah

Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí

Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

1 400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

3. 7. 2018 - 24. 9. 2018

Počet odevzdaných návrhů

14

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, Dejvice, Praha 6 (na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6). Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. V řešeném území se nachází usedlost Šatovka, která měla být ústředním motivem nově navrženého areálu.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Odměna

STOPRO, s.r.o.

Ing. arch. Nikolaj Stojanov

Částka 50 000 Kč

Odměna_STOPRO_a.jpg
Odměna_STOPRO_b.jpg
Odměna_STOPRO_c.jpg

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.