Přeskočit na obsah

Severní svah Špilberku, nový nástup a rozšíření parku

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Regulérnost

Regulérní

Popis

Urbanisticko-architektonická soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

 

Vyhlašovatel: Statutární město Brno

Porotci nezávislí: Dušan Riedl, Mojimír Kyselka, Ivar Otruba, Pavel Zatloukal, Petr Hrůša, Jiří Morávek, Jaroslav Šubr

Porotci závislí: Petr Duchoň, Zdeněk Novák, Josef Kameníček, Jaroslav Josífek, Olga Nováková, Jiří Vaněk

Termín konání od 16. 10. 2003 do 13. 1. 2004

 

Ceny a odměny celkem: 360 000 Kč

 

Udělené ceny a odměny

1. cena – Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Jan Tesárek, Petr Mutina

2. cena – Jaromír Walter, Jolana Karásková, Bořek Knytl, Robert Sedlák

3. cena – Ivan Ruller, Martin Borák, Vlastislav Novák, Martin Kareš, Robert Rais

Odměna (2x)

– Kateřina Horáková, Adéla Hofrová

– Milan Hučík, Pavel Klein, Jana Kratochvílová, Gabriela Konečná

 

Náhrada režijních nákladů: 40 000 Kč

 

Hodnocení poroty vítězného návrhu Tomáše Rusína, Ivana Wahly, Jana Tesárka, Petra Mutiny:

Zastavění při ulici Údolní dotváří pravoúhlý útvar náměstí. Tvoří je dva objekty, hotel a administrativa, které vytvářejí „bránu“ vstupu do parku, jíž prochází osa ulice Jiráskova – hrad.

Vstup do parku tvoří široké schodiště, na něž navazuje schodová cesta. V parku je situován jediný objekt, kavárna, zhruba v ose Joštovy ulice. Síť cest navazuje na historickou strukturu. Parkování pod novým náměstím neruší. Parkem je vedena okružní cyklostezka, která umožňuje napojení jak města, tak hradu.

Hranice parku je posunuta k jihu oproti navržené linii a umožňuje dostatečné rozvinutí soukromých zahrad a jejich organické navázání. Dostavuje se západní stěna bloku proti sv. Václavu.

Celé řešení přináší nový motiv dotvoření náměstí, právě tak jako výrazné, ale úměrné řešení osy Jiráskovy ulice a svými zásahy respektuje památkovou hodnotu parku, a to i při nápaditém řešení vlastního nástupu. Je nutno jen dořešit průlom osy terénem. Návrh zvyšuje i kvalitu vybavení pro potřeby návštěvníků NKP. Přínosem je i jasné řešení návrhu vegetace.

 

 

spilberk_raw.jpg 

Soutěž na mapě