Přeskočit na obsah

SÍDLO ÚRADU NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh nového sídla Úradu na ochranu oznamovateľov od víťazného účastníka, ktorému bude zadaná zákazka v rozsahu podľa bodu 8.4. súťažných podmienok. Predmetom súťaže návrhov je v prvom kole architektonické koncepčné riešenie 1. nadzemného podlažia a fasády, v druhom kole podrobnejšie architektonické a interiérové riešenie ÚOO.