Přeskočit na obsah

Školní areál Komenského v Týnci nad Sázavou

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Týnec nad Sázavou

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

3. 6. 2024 12:00

Datum podání žádostí o účast

22. 3. 2024 12:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 2. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

1. 2. 2024

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby školního areálu v Komenského ulici v Týnci nad Sázavou. Plánovaná dostavba zahrnuje kmenové a odborné učebny, jídelnu s kuchyní a další nezbytné zázemí pro žáky a učitele. Nově navržená dostavba by měla vhodným způsobem doplnit stávající školní budovu a vytvořit s ní jeden harmonický celek.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci projektové části soutěže jsou 220.000.000, - Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota Následné zakázky činí 15.000.000, - Kč bez DPH.

Lhůta pro podání žádostí o účast byla prodloužena do 22.3.2024 do 12:00.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě