Přeskočit na obsah

Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích

Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Hranice

Ceny a odměny celkem

200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

4. 2. 2019 - 15. 4. 2019

Počet odevzdaných návrhů

20

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu uměleckého díla, jehož pojetí a kompoziční začlenění bylo ponecháno na kreativitě autorů. Předpokládalo se, že vítězné dílo bude následně autorem kompletně realizováno v souladu s jeho vítězným návrhem včetně jeho umístění v daném prostoru.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

1. cena

Ak. soch. Ladislav Sorokáč, Ing. arch. Ondřej Tuček

Ak. soch. Ladislav Sorokáč
Spolupráce: Ing. arch. Ondřej Tuček, Spolupráce:

Částka 100 000 Kč

Místo_1.jpg

2. cena

Ing. arch. Václav Kocián, MgA. Natalie Chalcarzová
Spolupráce: Spolupráce: Miroslava Panáčková

Částka 60 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

Radmil Beránek

Částka 40 000 Kč

Místo_3.jpg

Čestné úznání

Mgr. Gabriela Maňáková

Čestné uznání.jpg

Soutěž na mapě