Přeskočit na obsah

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

1 800 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 6. 2018 - 13. 9. 2018

Datum vyhlášení soutěže

1. 6. 2018 00:00

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže byl návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrh
byl vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího
areálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

1. cena

RANGHERKA 5 s.r.o.

Ing. arch. Jindřich Starý, Ing. arch. Michal Schwarz
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. MgA. Tomáš Legner

Částka 500 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Spolupráce: Bc. Jakub Czapek, Bc. Petra Fialová, Ing. Eva Wagnerová, Ing. Radim Staviař, Ing. arch. David Vahala, Ing. arch. Radek Brunecký, Spolupráce:

Částka 450 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

re:architekti studio s.r.o.

Spolupráce: Ing. Marie Gelová, Ing. arch. Alžběta Wildholmová , Ing. arch. Dušan Sabol, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Spolupráce:

Částka 350 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.