Přeskočit na obsah

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

1 800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 6. 2018 - 13. 9. 2018

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrh
byl vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího
areálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

1. cena

RANGHERKA 5 s.r.o.

Ing. arch. Michal Schwarz, Ing. arch. Jindřich Starý
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. MgA. Tomáš Legner

Částka 500 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

Soutěž na mapě