Přeskočit na obsah

VUT Akademické náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

VUT v Brně

Regulérnost

Regulérní

Popis

 

Vyhlašovatel: Vysoké učení technické v Brně        

Předmět soutěže: Zpracování studie urbanisticko-architektonického řešení souboru staveb v lokalitě Akademické náměstí. V areálu byly dislokovány tři organizační jednotky VUT v Brně - Fakulta architektury (dále též FA), Fakulta výtvarných umění (dále též FaVU), Ústav soudního inženýrství (dále též ÚSI) a parkování sloužící širší veřejnosti.

 Termín konání: 12. 2. - 22. 4. 2008

Porota: Roman Onderka, Ing. Oliver Pospíšil, Prof. Ing. arch. Alois Nový CSc., Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta DrSc., Doc. Akad. soch. Michal Gabriel, Ing. ach. Josef Pleskot, Ing. arch. Ján Štempel, Ing. Akad. arch. Jan Šépka, Prof. PhDr. Rostislav Švácha CSc., Ing. arch. Antonín Hladík, Ing. arch. Zbyněk Pech; náhradníci: Ing. Vladimír Kotek, Prof. Ing. Albert Bradáč, Mgr. Martin Strakoš, Ing. arch. Pavel Šrubař

Celkem odevzdáno: 22 návrhů

Ceny celkem: 750 000 Kč

Udělené ceny:

1. cena - Kuba&Pilař architekti Brno – Ing. Akad. arch. Ladislav Kuba,  Ing. Tomáš Pilař

 

Cena EX OFFO (3x):

- PROJEKTIL architekti s.r.o. Praha - Mgr. Akad. arch. Roman Brychta,

Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. Ondřej Hofmeister, Praha

Spolupráce: Ing. arch. Bohdana Simonová, Ing. Miloslav Smutek, Ing. Jan Žemlička

 

- Ing. arch. Martin Rudiš, Ing. arch. Martin Komárek, Brno

Spolupráce: Ing. arch. Alena Stehlíková, Luděk Černý, David Bureš, Iva Křikavová, Jan Smékal

 

- ARCHTEAM s.r.o. architektonické studio, Brno  - Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.,

Ing. arch. Karel Doležel, Ing. arch. Iveta Raková, Ing. arch. Alena Režná,

Ing. arch. Ivana Smětáková, Ing. arch.Jaroslav Škopán, Brno

Spolupráce: Ing. arch. Radim Petruška, Vít Musil

 

Hodnocení poroty vítězného návrhu:

Návrh je založen na citlivé urbanisticko-kontextuální analýze místa a jeho okolí, která je v projektu zhodnocena přesvědčivou koncepcí. Měřítkem a rozložením hmot návrh vhodně zapadá do dané lokality a dotváří okolí. Ačkoliv autor využívá daný pozemek s maximální intenzitou, působí toto řešení uvolněně a fukčně. Vnější výraz objektů provedených ve třech různých materiálech prokazuje vysokou kvalitu návrhu. Dispoziční řešení jednotlivých objektů je racionální a umožňuje přizpůsobování se požadavkům jednotlivých fakult. Zvolené konstrukce a materiály jsou navrženy v souladu s požadavky na stavby tohoto typu. Lze předpokládat, že investiční i provozní náklady nepřesáhnou rozumné limity.

Soutěž na mapě