Přeskočit na obsah

SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ AREÁLU DRAHÁŇ (Praha 8)

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Městská část Praha 8

Předpokládané ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

28. 2. 2017

Datum odevzdání soutěžních návrhů

23. 5. 2017 12:00

Datum vyhlášení soutěže

28. 2. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 2. 2017

Více informací

Popis

Předmětem soutěžeje zpracování ideového urbanisticko - architektonického návrhu revitalizace areálu Draháň. Hlavním cílem revitalizace areálu Draháň je vhodně využít areál a jeho přilehlé okolí (pozemky svěřené do správy městské části Praha 8), a to s návazností na potřeby okolní zástavby. Do návrhu lze zapojit řešení vodní plochy (Čimický rybník).

Jednofázová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

Vyhlašovatel soutěže se z důvodu doručení pouze jednoho návrh rozhodl soutěž zrušit.