Přeskočit na obsah

Domov pro seniory Litomyšl

Domov pro seniory Litomyšl

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Litomyšl

Ceny a odměny celkem

480 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

3. 7. 2014 - 18. 8. 2014

Počet odevzdaných návrhů

26

Popis

Předmětem soutěže byl architektonický návrh novostavby Domova pro seniory v Litomyšli. Novostavba bude  realizována na parcelách 1330/15, 1334/3, 2307/1, (ev. 1340) v k.ú. Litomyšl. Návrh měl řešit i vazby na své okolí a v tomto smyslu je možné hranice staveniště překročit. Objekt novostavby měl zahrnovat 60 jednolůžkových pokojů vč. soc. zařízení. Veškeré obslužné funkce musely být navrženy na kapacitu nejméně 80 osob. Návrh řešil parking a dopravní napojení odpovídající potřebám objektu a také venkovní pobytové plochy s odpovídajícím množstvím zeleně.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

 

 

 

 

 

 

1. cena

FAM ARCHITEKTI, s.r.o.

Částka 200 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Šrámková architekti, s.r.o.

Částka 150 000 Kč

02.jpg
03.jpg

3. cena

Ing. Ivan Řezáč

Částka 100 000 Kč

cam01_s.jpg
cam02_s.jpg
cam03_s.jpg
cam04_s.jpg

Odměna

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Částka 12 000 Kč

Odměna

manna s.r.o.

Částka 12 000 Kč

Mimořádná odměna

Ing. arch. Martin Jančok

Částka 6 000 Kč

Soutěž na mapě