Přeskočit na obsah

Soutěž o návrh uměleckého díla, Kadaň

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

8. 1. 2014

Popis

 

AKTUÁLNĚ - Rada města Kadaně na své schůzi dne 23.1.2014 svým usnesením č. 92/2014 soutěž ZRUŠILA.

 

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na soutěž „Soutěž o návrh uměleckého díla“, kterou vyhlásilo město Kadaň. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách je sice uvedena jmenovitě porota, ale nelze určit, zda je nezávislá a kteří z porotců a náhradníků jsou odborníky se stejnou odborností, jako je požadována po soutěžících. Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.