Přeskočit na obsah

Soutěže a soutěžní přehlídky v roce 2001

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

 


SOUTĚŽE REGULÉRNÍ A VYHLÁŠENÉ

Dostavba objektu Malé scény ve Zlíně (001)

Architektonická soutěž, ideová, kombinovaná, anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Město Zlín

Porota
Závislí: Ing. arch. Pavel Novák, Ing. arch. Dagmar Nová, RNDr. Otakar Kanta
Nezávislí: Prof. ing. akad. arch. Alena Šrámková, Ing. arch. Karel Dokoupil, Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Zdeněk Jiran
Náhradníci
Závislí: PaedDr. Alena Gajdůšková, Mgr. Jiří Severin
Nezávislí: Ing. arch. Milan Nytra, Ing. arch. Aleš Holý

Termín konání od 15. 1. 2001 do 15. 3. 2001

1. cena …. 130.000,- Kč
- Ing. arch. Luděk Obal

2. cena …. neudělena

3. cena …. 50. 000,- Kč (2x)
- Ing. arch. Jiří Střítecký, Ing. arch. Martin Krupauer, Lucie Honová, Klára Kozderová, František Nový,
Zdeněk Fux
- Akad. arch. Tomáš Obranský, Lukáš Rouha, Marek Nábělek

Zvláštní odměna …. 30.000,- Kč
- Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Antonín Holubec, Ing. arch. Tomáš Bernášek

Odměna …. 30.000,- Kč (2x)
- Ing. arch. Jan Stašek, Ing. arch. Zuzana Stašková, Patrik Stašek
- Ing. arch. Radim Kousal, Ing. arch. Jiří Buček, Ing. arch. Diana Hocková, Ing. arch. Michal Hušek, Mg. Vendula Šafářová, Luboš Kaplan

Náhrada režijních nákladů: 74.000,- KčŘešení obytného souboru bydlení Špitálka (002)

Urbanisticko-architektonická soutěž, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: TRADE CENTRE PRAHA, a.s.

Porota
Závislí: Ing. arch. Jan Kasl, MUDr. Pavel Bém, Ing. Bohumil Mach, Ing. arch. Petr Durdík
Nezávislí: Ing. arch. Milan Körner, CSc. ; Doc. ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. ; Ing. arch. Jan Melichar, Ing. arch. Alexander Gjurič, Doc. ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Náhradnice
Závislá: Ing. arch. Kateřina Szentesiová
Nezávislí: Ing. arch. Martin Peterka, Ing. arch. Martin Sedlák

Termín konání od 5. 2. 2001 do 15. 3. 2001

1. cena …. neudělena

2. zvýšená cena …. 45.000,- Kč
- Ing. arch. Luboš Pata, Ing. arch. Michaela Ondráčková, Ing. arch. Václav Frýdecký

3. zvýšená cena …. 25.000,-Kč (2x)
- Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad.arch. Jan Vrana
- Ing. arch. Viktor Tuček, Ondřej Tuček

Odměna …. 19.000,- Kč
- Ing. arch. Ivan Hořejší, Ing. arch. Alexander Kroha

Náhrada režijních nákladů: 30.000,- KčZpracování návrhu řešení stavby stavební a interiérové úpravy části budovy 3. lékařské fakulty na správním území městské části Prahy 10 a na vyhledání budoucího zpracovatele úplné projektové dokumentace (003)

Architektonická soutěž, projektová, vyzvaná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Universita Karlova v Praze 3

Porota
Závislí: Prof. MUDr. Michal Anděl CSc.; Doc. MUDr. Michal Urban
Nezávislí: Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Petr Neumann, PhDr. Lenka Žižková
Náhradníci
Závislí: Prof. MUDr. Cyril Höschl, Dr.Sc.; Doc. MUDr. Jozef Rosina
Nezávislí: Ing. arch. Vojtěch Regal

Termín konání od 22. 1. 2001 do 23. 2. 2001

1. cena …. neudělena

2. cena …. 24.000,- Kč
- PAK s.r.o. - Ing. arch. Petr Kordovský

3. cena …. 15.000,- Kč
- PRO-EX - ing. arch. Jaroslav Staněk

Náhrada režijních nákladů: 16. 000,- KčZpracování návrhu řešení stálé expozice Muzea romské kultury (004)

Architektonická soutěž, projektová, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Společnost odborníků muzea romské kultury

Porota
Závislí: Ing. Karel Holomek, PhDr. Ilona Lázničková, PhDr. Jana Horváthová
Nezávislí: Ing. arch. Jan Sapák, ing. arch. Svatopluk Pavelka, Mgr. Pavel Holman, Ing. arch. Marta Hartlová

Termín konání od 26. 1. 2001 do 16. 3. 2001

1. cena …. neudělena

2. cena …. 39.000,- Kč (2x)
- Daniel Pospíšil
- Ing. arch. Lenka Štěpánková, MGA. Tomáš Ronovský

3. cena …. 26.000,- Kč
- Ing. Peter KytlicaZpracování návrhu budovy zastupitelského úřadu ve Tbilisi, Gruzie (005)

Architektonická soutěž s převažujícím hlediskem projektovým, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Porota
Závislí: Ing. Jaroslav Doleček, Ing. Václav Zelenka, JUDr. Zdeněk Huml
Nezávislí: Ing. arch. Miloslav Bokota, Ing. arch. Ludvík Grym, Ing. arch. Zdeněk Hölzel, Ing. arch. Jiří Merger
Náhradníci
Závislí: Ing. Zdeněk Toufar, JUDr. Karel Lhotský
Nezávislí: Ing. arch. Karel Doubner, Ing. arch. Jaromír Štěpankevič

Termín konání od 14. 2. 2001 do 13. 4. 2001

1. cena …. 160.000,- Kč
- Ing. arch. Jan Bočan, Aleš Tomášek, Ondřej Hilský, Jakub Koňata

2. cena …. 90.000,- Kč
- Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Michal Palaščák

3. cena …. 50.000,- Kč
- Ing. arch. Martina Buřičová, Ing.arch. Lukáš Holub

Odměna …. 25.000,- Kč (2x)
- Marek Barták, Jan Gold, Lenka Jurásková, Ing. arch. Martin Roubík
- Ing. arch. Vladimír Krátký, Ing. arch. Martin Belica, Ing. arch. Monika Čížková

Náhrada režijních nákladů: 16.000,- KčŘešení lokality Bakaláře v Písku (006)

Urbanisticko-výtvarná soutěž, ideová, kombinovaná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Město Písek

Porota
Závislí: Ing. arch. Petr Vávra, Ing. Tomáš Franců
Nezávislí: Akad. mal. Dalibor Říhánek, Jiří Hladký, Ing. arch. V. Děrda
Náhradníci
Nezávislí: Ing. Miroslav Sládek, Ing. arch. Milena Tisucká

Termín konání od 31. 1. 2001 do 28. 3. 2001

1. cena …. neudělena

2. cena …. 40.000,- Kč (2x)
- Ing. arch. Vratislav Vokurka
- Ing. arch. J. Havlín, Ing. arch. Zdeněk Urbanec

3. cena …. neudělena

Odměna …. 7.000,- Kč
- Ing. arch. R. Pechoušek, Ing. M. Bican, Ing. M. VondřichVyřešení vnitrobloku u Masarykova náměstí v Přešticích (007)

Architektonicko-urbanistická soutěž, ideová, kombinovaná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Město Přeštice

Porota
Závislí: Vladimír Benda, Mgr. Antonín Kmoch
Nezávislí: Ing. arch. Mojmír Hudec, Ing. arch. Dana Šmejkalová, Ing. Hana Hrdličková
Náhradníci
Závislý: Ing. Ivo Rada
Nezávislý: Ing. Weinfurter

Termín konání od 27. 12. 2000 do 16. 3. 2001

1. cena …. 70.000,- Kč
- Ing. arch. Hana Pavlacká, Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, spolupráce Petr Čermák

2. cena …. 11.000,- Kč
- Ing. Jiří Šindelář, Ing. Naděžda Sochorová

3. cena …. 10.000,- Kč
- SPRING projekt s. r. o. - Ing. arch. Miloslav Hrubec, Iveta Hurtová

4. cena …. 9.000,- Kč
- Akad. arch. Václav ŠmolíkInteriér roku 2001 (008)

Šestý ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu

Vyhlašují: Design centrum České republiky a Česká komora architektů

Nominovaní za DC ČR:
Ing. arch. Emil Drápal, Jiří Horský, Akad. arch. Miloslav Čejka

Nominovaní za ČKA:
PhDr. Pavel Liška, Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Radko Květ

Společně nominovaný vítěz předchozího ročníku:
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

Náhradníci:
za DC ČR Prof. akad. arch. Jan Fišer,
za ČKA Ing. arch. Alexandr Skalický

Termín od 21. února 2001 do 30. března 2001

Hlavní cena
- Mgr. ing. arch. Jan ŠestákZpracování návrhu řešení dostavby a přestavby centrální části města Olomouce "Centrum-jih"
(009)

Urbanistická soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Město Olomouc

Porota
Závislí: Ing. Martin Tesařík, Mgr. Irena Kubešová, Ing. Bc. Vladimír Procházka, Ing. Petr Opletal, Ing. arch. Tomáš Pejpek
Nezávislí: Prof. Ing. arch. Jiří Gřegorčík, Ing. arch. Karel Havliš, Ing. Jan Kašík, Ing. arch. Milan Körner, Doc. Ing. arch. Karel Maier, Doc. PhDr. Pavel Zatloukal
Náhradníci
Závislí: Ing. Jaromír Czmero, PaedDr. Miroslav Pilát, Ing. arch. Jan Navrátil, Ing. arch. Robert Ries
Nezávislí: Prof. ing. arch. Helena Zemánková, Doc. Ing. arch. Miroslav Baše, Ing. arch. Antonín Škamrada

Termín konání od 2. 4. 2001 do 25. 6. 2001

1. cena …. neudělena

2. cena…. 144.000,- (3x)
- Ing. arch. MgA Alena Hýblová, Ing. arch. Roman Koranda
- Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. arch. Martin Borák
- Ing. Akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. Akad. arch. Jan Vrana

3. cena …. neudělena

Odměna …. 80.000,- Kč
- Ing. arch. Pavla Koišová, Ing. arch. Pavel Pospíšil

Odměna …. 40.000,- Kč
- Ing. arch. Václav Krejčí a kolektivNejlepší řadový rodinný dům z cihlového systému Porotherm (010)

Architektonická a konstrukční soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Wienerberger Cihlářský průmysl a.s.

Porota
Závislý: Ing. Antonín Horský
Nezávislí: Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.; Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Ing. Tomáš Fošenbauer, Ing. arch. Jan Kozel, Ing. Pavel Křeček, JUDr. Marta Dolejší, Ing. Irena Plocková
Náhradníci
Nezávislí: Ing. Stanislav Staněk, Ing. arch. Jana Janíková

Termín konán od 13. 4. 2001 do 10. 8. 2001

Zlatá cena Porothermu …. 200.000,- Kč
- Ing. arch. Alexander Kroha

Stříbrná cena Porothermu …. 150.000,- Kč
- Ing. arch. Jakub Žižka, Ing. arch. Hana Krásová

Bronzová cena Porothermu …. 100.000,- Kč
- Ing. arch. Daniel Pexa

Cena Porothermu …. 50.000,- Kč
- Ing. arch Jakub Kynčl, Ing. arch. Hana Kynčlová

Zvláštní cena Porothermu …. 40.000,- Kč
- Ing. arch. Petr Hrůša

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR …. 40.000,- Kč
- Ing. Radek David, Ing. Petr Vávra

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení ČR …. 30.000,- Kč
- Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. arch. Martin Borák

Zvláštní cena vydavatelství Bertelsmann Springer CZ - 15.000,- Kč
- Ing. Radek David, Ing. Petr VávraŘešení vodních prvků (kašny a potoka) na Náměstí Svobody v Brně (011)

Architektonicko-výtvarná soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Statutární město Brno, organizační a odborný garant Magistrát města Brna

Porota
Závislí: Petr Zbytek, Josef Kameníček, Ing. Jarmila Horová CSc.; Ing. arch. Jaroslav Josífek
Nezávislí: Ing. arch. Dušan Riedl, PhDr. Pavel Liška, Karel Kobosil, Ing. arch. Aleš Burian, Prof. Ing. arch. Helena Zemánková CSc.
Náhradníci
Závislí: Ing. arch. Svatopluk Pavelka, Ing. Jana Tupá
Nezávislí: PhDr. Karel Holešovský, Ing. arch. Petr Pelčák

Termín konání od 9. 5. 2001 do 15. 6. 2001

1. cena …. 150.000,- Kč
- Akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. Tomáš Pilař, spoluautoři: Radka Drábková, Vít Košťál, Martin Klimecký

2. cena …. 90.000,- Kč
- Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský

3. cena …. 60.000,- Kč
- Ing. arch. Roman Koranda, Ing. arch. Alena Hýblová

Odměna …. 37.500,- Kč (2x)
- Akad. Soch. Nikos Armutidis, Ing. arch. Ladislav Vlachynský
- Ing. Lenka Němcová, Radim Petruška, Ing. Josef Žufánek

Náhrada režijních nákladů: 110.000,- KčVýstavba nové budovy zastupitelského úřadu České republiky ve Velké Británii na adrese 130-140 Palace Gardens Terrace, W84QY London a rekonstrukce stávající budovy zastupitelského úřadu České republiky ve Velké Británii na adrese 26-28 Kensington Palace Gardens, W84QY London (012)

Architektonická soutěž, projektová, kombinovaná, jednokolová

Vyhlašovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Porota
Závislí: Ing. Jaroslav Doleček, Ing. Radek Šedivý, Ing. Jan Šarboch
Nezávislí: Ing. arch. Alexandr Gjurič, Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. Akad. arch. Alena Šrámková, PhDr. Rostislav Švácha
Náhradníci
Závislí: Mgr. Jan Buben, Ing. David Olša, Ing. Pavel Semerák
Nezávislí: Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. Jan Kovář, Ing. arch. Vladimír Petroš, Ing. arch. Milan Rak

Termín konání od 16. 5. 2001 do 17. 8. 2001

1. cena …. neudělena

2. cena …. 200.000,- Kč (2x)
- Ing. arch. Lukáš Holub a Ing. arch. Martina Buřičová
- Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Robert Černý

3. cena …. 100.000,-
- Ing. arch. Pavel Kopecký, Ing. arch. Břetislav Lukeš

3. cena snížená …. 80.000,- Kč
- Aukett s.r.o. - Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. arch. Jan Kostrian, Paul Philips, Ing. arch. Jana Lehotská

Odměna …. 40.000,- Kč
- Architekti 4A - Ing. arch. Jan Schindler, Ing. arch. Ludvík Seko, Ing. arch. Petr Hudák, Leigh ĎAgostino

Zvláštní odměna …. 80.000,- Kč
- ing. arch. Marek Nábělek, akad. arch. Tomáš Obranský

Náhrada režijních nákladů: 24.000,- KčZpracování návrhu urbanisticko-architektonického řešení náměstí Míru v Novém Boru (013)

Urbanisticko-architektonická soutěž, projektová, vyzvaná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Město Nový Bor

Porota
Závislí: Jan Vobr, Ing. Jan Vojta
Nezávislí: Ing. arch. Tomáš Welz, PhDr. Václav Růžička, Akad. arch. Jiří Javůrek
Náhradníci
Závislí: Libor Fafala, Ing. Jitka Dařílková
Nezávislí: Ing. arch. Vojtěch Vojtěch, PhDr. Marie Ševelová, Ing. Hušek

Termín konání od 14. 5. 2001 do 9. 7. 2001

1. cena …. 50.000,- Kč
- autorský kolektiv: Prof.Dr.Ing. arch. Bořek Šípek, Mgr.A. Radovan Hora, Mgr.A. Pavel Rek

2. cena …. 25.000,- Kč
- autorský kolektiv: Ing. arch. Míťa Hejduk, Ing. arch. Rudolf Berger, Ing. arch. Diana Brožková

3. cena …. neudělena

Odměna …. 10.000,- Kč (4x)
- Ing. arch. Tadeáš Matoušek
- Ing. arch. Miroslav Pavljuk
- Ing. arch. Leoš Bogar
- aut. kolektiv: Ing. arch. Rudolf Berger, Ing. arch. Míťa Hejduk, Ing. arch. Diana Brožková

Náhrada režijních nákladů: 70.000,- Kč2. ročník přehlídky diplomových prací 2001 (014)

Soutěžní přehlídka

Vyhlašovatel: Česká komora architektů ve spolupráci s fakultami a školami architektury.

Porota: Ing. Irena Fialová, Ing. arch. Jaromír Kročák, Akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová, Ing. arch. Viktor Rudiš, Akad. arch. Vít Máslo (náhradník)

Termín konání od 1. 6. 2001 do 30. 6. 2001

1. cena …. 50.000,- Kč
- autor Tomáš Havlíček - FA ČVUT Praha (Věznice Říčany u Prahy)

2. cena …. 30.000,- Kč
- autor Petr Janda - FA ČVUT Praha (Krematorium Ďáblice)

3. cena …. 10.000,- Kč (2x)
- autor Markéta Jurečková - FA AVU Praha (Ostrov muzeí)
- autor Pavel Jura - FA VUT Brno (Univerzita pod Špilberkem)Zpracování návrhu řešení stavby "BRNO CITY CENTER" na Náměstí Svobody v Brně (015)

Architektonická soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová

Vyhlašovatel: UNISTAV a.s.

Porota
Závislí:Ing. Miroslav Friš, ing. Ladislav Česal, Petr Zbytek, Ing. arch. Jaroslav Josífek
Nezávislí: Ing. arch. Ján Strcula, Ing. Zdeněk Novák, Akad. arch. Vít Máslo, Ing. arch. Jan Vrabel, Vlastimil Zábranský
Náhradníci
Závislý: JUDr. Radek Novotný
Nezávislí: Ing. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Pavel Novák

Termín konání od 1. 7. 2001 do 15. 9. 2001

1. cena …. 300.000,- Kč
- Akad. arch. Ladislav Kuba a Ing. arch. Tomáš Pilař

2. cena …. 180.000,- Kč
- Ing. arch. Radko Květ

3. cena …. 120.000,- Kč
- Ing. arch. Aleš Burian a Ing. arch. Gustav Křivinka

Odměna …. 96.000,- Kč
- Cerno und Partner - Germany, Furuichi&Associates- Japan
Cooperation: Martin Cerno

Odměna …. 30.000,- Kč (6x)
- Ing. arch. Oldřich Prokeš, Ing. arch. Přemysl Mazal, Ing. arch. Petra Malečková, Bc. Šárka Medková, Bc. Pavel Stojanov
- Ing. arch. Martin Rudiš a Ing. arch. Martin Komárek
- Ing. arch. Zdeněk Jiran a Ing. arch. Michal Kohout
- Ing. arch. Jakub Žiška a Ing. arch. Miloš Hůla
- Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. David Wittassek, Vladimír Milata
- Ing. arch. Miloš Schneider, Ing. arch. Vladimír Pacek, Ing. arch. Martin Ondráček

Odměna …. 24.000,- Kč
- Ing. Pavel Trnka

Náhrada režijních nákladů: 34.000,- KčZpracování návrhu stavby univerzální nájemní výrobní haly pro neurčitého nájemce umístěné na území průmyslové zóny v Uničově (016)

Architektonicko-konstrukční soutěž, projektová, veřejná anonymní, projektová, kombinovaná, jednokolová

Vyhlašovatel: CzechInvest - Česká agentura pro zahraniční investice

Porota
Závislí: Ing. Hanuš Krejčí, CSc; Ing. Ivo Semerák, Ing. Dita Vávrová
Nezávislí: Prof. ing. arch. Helena Zemánková, Doc. ing. Václav Beran, DrSc.; Ing. arch. Hana Drdová, Ing. arch. Dagmar Nová
Náhradníci
Závislí: Ing. Jana Dolejšová
Nezávislí: Ing. Renata Heralová, Ing. arch. Pavla Braunerová

Termín konání od 11. 7. 2001 do 11. 9. 2001

1. cena snížená …. 100.000,- (3x)
- Ing. arch. Karel Dokoupil, Ing. arch. Vít Plesník, Ing. arch. Zdeněk Hřib
- Ing. arch. Milan Veselý
- Ing. arch. Aleš Vojtasík, Ing. arch. Marek Danyš

Odměna …. 30.000,- Kč (5x)
- Ing. arch. Zdeněk Chládek, CSc.
- Ing. Jiří Žižka, Hynek Cholasta
- Ing. arch. Petr Vaneš, Ing. arch. Pavel Vlk, Ing. Vlastimil Šedo, CSc.
- Ing. arch. Ondřej Gattermayer
- Ing. arch. Aleš Morávek, Ing. arch. Vít Rejšek, Ing. arch. Radek Toman

Náhrada režijních nákladů: 15.000,- KčZpracování návrhu urbanistického a architektonického řešení Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice v areálu univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách (017)

Urbanistická a architektonická soutěž, veřejná anonymní, jednokolová, celostátní

Vyhlašovatel: Univerzita Pardubice

Porota
Závislí: Doc.ing. Jiří Cakl, Ing. Milan Bukač, Ing. arch. Pavla Pannová
Nezávislí: Ing. arch. Karel Doležel, Ing. arch. Jitka Fikarová, Ing. arch. Hana Ryšavá, Ing. arch. Milan Kvíz
Náhradníci
Závislý: Ing. arch. Milan Liška
Nezávislí: Ing. arch. Petr Suske, Ing. arch. Radko Květ

Termín konání od 22. 8. 2001 do 2. 11. 2001

1. cena …. 1,000.000,- Kč
- Ing. arch. Tomáš Pilař a Akad. arch. Ladislav Kuba

2. cena …. 600.000,- Kč
- Ing. arch. Milan Veselý

3. cena …. 400.000,- Kč (2x)
- Akad. arch. Pavel Joba
- Ing. arch. Jaromír Walter

Odměna …. 300.000,- Kč
- Ing. arch. Jiří Buček

Odměna …. 150.000,- Kč (2x)
- Ing. arch. Martin Roubík, Ing. arch. Regina Loukotová
- Ing. Jakub KynčlZpracování návrhu urbanistického a architektonického řešení "Lokality Grand Brno" (018)

Urbanisticko-architektonická soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová

Vyhlašovatel: CD CENTRUM, a.s. Brno

Porota
Závislí: Ing. Michal Štefl, Ing. Pavel Šrom ,Ing. arch. Josífek Jaroslav, Ing. Oldřich Vlašic
Nezávislí: Prof. Ing.arch. Vladimír Šlapeta, Ing.arch. Radomíra Sedláková, Doc. PhDr. Pavel Zatloukal, Ing.arch. Petr Uhlíř, Ing.arch. Zdeněk Jiran
Náhradníci
Závislí: Ing.arch. Vladimír Dominik, Ing. František Ledabyl, Ing. arch. Jana Rosi
Nezávislí: Ing.arch. Martin Němec, Ing.arch. Jan Štempel

Termín konání od 12. 9. 2001 do 19. 11. 2001

1. cena …. neudělena

2. cena …. 150.000,- Kč (2x)
- Ing. arch. Milan Stehlík a Ing. arch. Alena Stehlíková
- Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Martin Kovařík, Ing. Jan Říha

3. cena …. 100.000,- Kč
- Ing. arch. Radko Květ

Odměna …. 60.000,- Kč (3x)
- Ing. arch. David Titz, ARCHICON s.r.o.
- Ing. arch. František Šmédek
- Ing. arch. Jaroslav Dokoupil a Ing. arch. Radoslav Novotný, Atelier DoS

Náhrada režijních nákladů: 37.500,- KčŘešení Masarykova náměstí v Ostravě (019)

Architektonicko-urbanistická soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová

Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava

Porota
Závislí: Ing. Lubomír Karpíšek, Doc. Ing. Vítězslav Kuta CSc.
Nezávislí: Doc. Ing. arch. Pavel Halík, PhDr. Jiří Ševčík, Ing. arch. Milena Vitoulová
Náhradníci
Závislí: Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, Ing. arch. Jiří Gwuzd
Nezávislí: Ing. arch. Vlastimil Bichler, Ing.arch. Jiří Smejkal

Termín konání od 5. 11. 2001 do 1. 2. 2002

1. snížená cena …. 80.000,- Kč
- Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina

2. snížená cena ….45.000,- Kč (2x)
- Bc. David Kotek, Bára Šimonová, Pavel Nitra, Ing. Lenka Němcová
- Ing. arch. Helena Sudková, Ing. arch. Kateřina Trávníčková, Mag. arch. D.I. (FH) Gottfried Seellos, Mag.
arch. Jaroslav Trávníček

3. snížená cena …. 30.000,- Kč
- Ing. Pavel Petruška, Ing. arch. Blažej Babík, Ing. arch. Andrej Čechovský, Ing. arch. Gabriel Zajíček, Doc. Akad. arch. Dušan Králik

Odměna …. 24.000.- Kč (3x)
- Jan Linhart, Martin Rössler
- Ing. arch. Jan Havlíček, MgA. Akad. arch. Petr Kocourek
- Ing. arch. Stanislav Borák, Ing. arch. Josef Havlíček, Ing. arch. Vít Klimeš, Ing. Pavel Obroučka

Mimořádná odměna …. 18.000,- Kč
- Ing. arch. Josef Panna, Ing. arch. Richard Černý

Náhrada režijních nákladů: 16.000,- KčŘešení Dolního náměstí v Opavě (020)

Urbanisticko-architektonická soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová

Vyhlašovatel: Statutární město Opava

Porota
Závislí: Ing. arch. Pavel Mališ, Ing. arch. Zdeněk Bendík
Nezávislí: Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, Ing. arch. Petr Brauner, Ing. arch. Jiří Knesl
Náhradníci
Závislý: Ing. arch. Tomáš Fischer
Nezávislá: Ing. arch. Iveta Fuchsová

Termín konání od 15. 11. 2001 do 3. 1. 2002

1. cena …. 80.000,- Kč
- POA - arch. studio Pardubice - Ing. arch. Josef Panna, Ing. arch. Radim Černý, spolupráce Ing. arch. Pavla Pannová, Ing. arch. Radim Loukota

2. cena …. 50.000,- Kč
- CASUA spol. s r.o. Praha - Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Jana Jiřincová, Akad. sochař Michal Gabriel

3. cena …. 30.000,- (2x)
- Ing. arch. MgA. Alena Hýblová a Ing. arch. Roman Koranda - Hostivice
- Ing. arch. Jan Havlíček st., MgA. Ing. arch. Petr Kocourek, Ing. arch. Jan Havlíček ml. - Praha, Ing. arch.
Michaela Ondráčková - Brno

Náhrada režijních nákladů: 13.000,- KčLokalita Masarykova ve Valašském Meziříčí ((021)

Architektonická soutěž, ideová, kombinovaná, jednokolová

Vyhlašovatel: CTP PROJECT INVEST s.r.o.

Porota
Závislí: Ing. arch. Miloš Kučera, Ing. Radomír Pivoňka, Tomáš Jirků
Nezávislí: Ing. arch. Ladislav Langer, Ing. arch. Dagmar Nová, Ing. arch. Aleš Holý, Ing. arch. Ladislav Opletal
Náhradníci
Závislí: Martin Horník, Ing. arch. Stanislav Žalud
Nezávislí: Ing. arch. Jaroslav Kotek, Ing. arch. Jana Bělská

Termín konání od 13. 12. 2001 do 11. 2. 2002

1. cena …. 350.000,- Kč
- Ing. arch. Karel Buš

2. cena …. neudělena

3. cena …. 110.000,- Kč
- Ing. arch. Zdeněk Trefil

Odměna …. 80.000,- Kč (3x)
- Ing. arch. Jindřich Matějka
- Ing. arch. Pavel Martínek
- Ing. arch. Jiří Burian, Ing. arch. Jan Pavlů, Ing. arch. Přemysl Ženčák, Ing. Jan Turek

Odměna …. 20.000,- Kč (2x)
- Ing. arch. Ludvík Křenek, Ing. arch. Jiří Pelikán, Ing. arch. Radovan Kříž
- Ing. Miroslav TylÚprava parteru náměstí Jana Palacha a Alšova nábřeží v Praze 1, včetně definitivního umístění Pomníku Antonína Dvořáka (022)

Vyhlašovatel: Magistrát hlavního města Prahy

Porota
Závislí: Ing. arch. Jan Kasl, Jan Bürgermeister, Ing. Světlana Kubíková, Ing. Jana Stejskalová, Ing. Jaromír Podborský
Nezávislí: Ak. soch. Stanislav Kolíbal, Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Prof. Václav Riedlbauch, Prof. Ing. arch. Miroslav Baše, Ing. arch. Pavel Kolíbal, Ing. arch. Tomáš Rusín
Náhradníci
Závislí: RNDr. Igor Němec, Ak. arch. Jaromíra Eismannová, Ing. arch Hana Beránková, PhDr. Olga Ambrožová, Ing. Jozef Macko
Nezávislí: Ing. Jana Fafejtová, Ing. arch. Ján Špičák, Ing. Akad. arch. Stanislav Picek

Termín I. kola konání 2. 1. 2002 do 28. 3. 2002
Termín II. kola konání 17. 4. 2002 do 20. 6. 2002

Soutěž v době přípravy přehledu soutěží nebyla ukončena.SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA REGULÉRNÍ A VYHLAŠENA ,
ALE VZHLEDEM K MALÉMU POCŤU ZÁJEMCŮ ZRUŠENA

Vyhlašovatel
Transparency International ve spolupráci s ČKA a časopisem ARCHITEKT

Soutěžní přehlídka

Transparentní pracovní prostorNEREGULÉRNÍ SOUTĚŽ

Vyhlašovatel
Město Kolín

Soutěž
Zpracování návrhu řešení rekonstrukce
Karlova náměstí v KolíněNEUSKUTEČNĚNÁ SOUTĚŽ

Vyhlašovatel
- Ministerstvo zahr. věcí ČR

Soutěž
SM Ženeva, výstavba budovy
Stálé mise ČR při OSN

Z 25ti posuzovaných soutěží zažádalo 8 vyhlašovatelů o nominaci porotců. Představenstvo ČKA
8x zmocnilo Pracovní skupinu ČKA pro soutěže ke jmenování porotců.
PROSTŘEDKY VYNALOŽENÉ VYHLAŠOVATELI NA CENY, ODMĚNY A REŽIJNÍ NÁKLADY


celkem na ceny: 7,610.000,-Kč
celkem na odměny: 2.121.000,- Kč

V soutěžích celkem na ceny+odměny 9,731.000,- Kč

celkem na režijní náklady: 455.500,- Kč

V soutěžích celkem na ceny,odměny
a režijní náklady vyplaceno
10,186.500,- Kč


( Z toho v době přípravy přehledu nebyla ukončena 1 soutěž)

V součtu nejsou zahrnuty příjmy autorizovaných architektů, plynoucí z práce v porotách.