Přeskočit na obsah

Soutěžní workshop Interaktivní expozice České Švýcarsko

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Ceské Švýcarsko o. p. s.

Předpokládané ceny a odměny celkem

220 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum podání žádostí o účast

24. 2. 2022 12:00

Datum vyhlášení soutěže

27. 1. 2022 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 1. 2022

Více informací

Popis

Predmetem souteže je návrh ideove-technologické koncepce
budoucí podoby expozice v Dome Ceského Švýcarska (DCŠ)
v Krásné Lípe, která by mela moderním zpusobem zprostredkovat
zážitky z návštevy pomocí nevšedního vyprávení príbehu prírody,
kulturní krajiny a lidí z destinace Ceského Švýcarska. Spolecne
s presahem instalace do nejbližšího okolí DCŠ a vetším propojením
expozice s informacním centrem by melo dojít k posílení
pozice mesta Krásná Lípa jako vstupní brány do celé oblasti*.
Zámerem projektu je celková rekonstrukce a modernizace expozice
na dnes již standardní evropskou úroven s cílem prilákat
vetší množství návštevníku z rad ceských i zahranicních turistu
cestou nabídky informací a služeb na kvalitativne vysoké úrovni,
s maximální možnou merou vtažení návštevníka do poznávání
celého regionu interaktivními nástroji, což již neposkytuje stávající
zastaralé a poruchové vybavení.
Cílem je, aby se návštevnost expozice a informacního centra
v Krásné Lípe stala jedním z podstatných indikátoru zájmu verejnosti
o návštevu regionu Ceské Švýcarsko. Další ambicí projektu
je prenést zážitky z návštevy nádherné okolní prírody dovnitr,
zatraktivnit tak návštevu expozice v prubehu celého roku a stát
se expozicí, kterou si návštevník regionu pro svuj program zaznamená
do sloupce „musím videt“. Expanze expozice do blízkého
verejného prostoru a na fasádu domu muže být také prostredkem
pro posílení architektury objektu, která svým provedením
o prítomnosti expozice nevypovídá.
Predpokládaná výše investicních nákladu rešené cásti stavby
ciní 15 milionu Kč.

Soutěžní workshop.

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.