Přeskočit na obsah

Soutěžní workshop interaktivní expozice České Švýcarsko

Soutěžní workshop interaktivní expozice České Švýcarsko

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

České Švýcarsko o. p. s.

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

27. 1. 2022 - 24. 2. 2022

Počet odevzdaných návrhů

3

Více informací

Popis

Predmetem souteže je návrh ideove-technologické koncepce
budoucí podoby expozice v Dome Ceského Švýcarska (DCŠ)
v Krásné Lípe, která by mela moderním zpusobem zprostredkovat
zážitky z návštevy pomocí nevšedního vyprávení príbehu prírody,
kulturní krajiny a lidí z destinace Ceského Švýcarska. Spolecne
s presahem instalace do nejbližšího okolí DCŠ a vetším propojením
expozice s informacním centrem by melo dojít k posílení
pozice mesta Krásná Lípa jako vstupní brány do celé oblasti*.
Zámerem projektu je celková rekonstrukce a modernizace expozice
na dnes již standardní evropskou úroven s cílem prilákat
vetší množství návštevníku z rad ceských i zahranicních turistu
cestou nabídky informací a služeb na kvalitativne vysoké úrovni,
s maximální možnou merou vtažení návštevníka do poznávání
celého regionu interaktivními nástroji, což již neposkytuje stávající
zastaralé a poruchové vybavení.
Cílem je, aby se návštevnost expozice a informacního centra
v Krásné Lípe stala jedním z podstatných indikátoru zájmu verejnosti
o návštevu regionu Ceské Švýcarsko. Další ambicí projektu
je prenést zážitky z návštevy nádherné okolní prírody dovnitr,
zatraktivnit tak návštevu expozice v prubehu celého roku a stát
se expozicí, kterou si návštevník regionu pro svuj program zaznamená
do sloupce „musím videt“. Expanze expozice do blízkého
verejného prostoru a na fasádu domu muže být také prostredkem
pro posílení architektury objektu, která svým provedením
o prítomnosti expozice nevypovídá.
Predpokládaná výše investicních nákladu rešené cásti stavby
ciní 15 milionu Kč.

Soutěžní workshop.

1. cena

Studio COSMO + KNOW HOW Solutions + Sdružení pro interpretaci místního dědictví České republiky

Částka 100 000 Kč

1. cena 1.jpg
1.cena 2.jpg

2. cena

Qubus + Petr Stolín Architekt + Oficina + Jakub Jansa

2.cena 1 (1).jpg
2.cena 1 (2).jpg

3. cena

JinJan

3.cena (1).jpg
3.cena (2).jpg

Soutěž na mapě