Přeskočit na obsah

Soutěžní workshop: Pardubice „Mlýnský ostrov“

Soutěžní workshop: Pardubice „Mlýnský ostrov“

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

3. 11. 2016 - 16. 12. 2016

Počet odevzdaných návrhů

16

Více informací

Popis

Účelem soutěžního workshopu (zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu dle ZVZ) bylo najít nejvhodnějšího zpracovatele regulačního plánu (RP) pro řešené území tzv. Mlýnský ostrov.

Řešené území se nachází v katastrálním území Pardubice je ohraničeno ze severu korytem Spojilského odpadu, ze západu řekou Chrudimkou, z jihu a východu náhonem Halda. Jádrem řešeného území je plocha přestavby na smíšené území městské zahrnující areál Automatických mlýnů, jehož část navržena architekte Gočárem je národní kulturní památkou, a areál pekáren.

Vzhledem ke komplexnosti zadání a nutnosti komunikace s městem, vlastníky a dalšími hlavními aktéry území během vzniku návrhu, bylo Radou města rozhodnuto o výběru zpracovatele regulačního plánu formou tzv. soutěžního workshopu v podobném formátu, v jakém byla v roce 2015 odzkoušena IPR Praha.

Soutěžní workshop.

Termíny soutěžních workshopů

1. soutěžní workshop – 3. listopadu 2016

2. soutěžní workshop – 24. listopadu 2016

3. soutěžní workshop – 15. prosince 2016

Skicovné

100 000 Kč bez DPH

Termín pro příhlášku

19. října 2016 12:00

1. cena

UNIT architekti s.r.o.

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

Soutěž na mapě