Přeskočit na obsah

Špitálka

Špitálka

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

1 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

30. 10. 2018 - 21. 1. 2019

Počet odevzdaných návrhů

27

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl urbanistický ideový návrh lokality Špitálka v Brně-Zábrdovicích. Návrh v rozsahu urbanistické studie, která stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návaznostína okolní lokality, byl zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže (viz podklad P01). Návrh měl splňovat požadavky na současný městský prostor zahrnující funkci bydlení a doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. S ohledem na významnost dané lokality a nutnost řešit celé území komplexně, navazuje na řešené území území dotčené, ve kterém měly být navrženy vazby tak, aby celá lokalita působila jako celek. Předmětem návrhu mělo být především nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na udržitelnost rozvoje, tedy na maximální možnou energetickou efektivitu a soběstačnost, na adaptabil-nost na změny klimatu a na sociální resilienci. Při tvorbě urbanistické koncepce bylo potřeba pracovat s tvarováním budov z hlediska tepelných ztrát, orientací vůči světovým stranám, zohlednit výhled na Brno, současné i budoucí hlukové zatížení lokality, vše za účelem zajištění zdravého životního prostředív území.

Jednofázová mezinárodní otevřená ideová urbanistická soutěž.

Na zasedání Rady města Brna dne 12.12.2018 bylo rozhodnuto, že vzhledem ke změně složení Rady města Brna po říjnových volbách bude upravena závislá část poroty pro mezinárodní urbanistickou jednofázovou otevřenou ideovou soutěž „Špitálka“, a to tímto způsobem:

Původní závislá část poroty ve složení:

Ing. Petr Vokřál

Ing. Jaroslav Kacer

Ing. Petr Fajmon

Doc. Ing. arch. Michal Sedláček – náhradník

Ing. arch. Petr Bořecký – náhradník

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – náhradník

Bc. Tomáš Koláčný – náhradník

Se mění následujícím způsobem:

RNDr. Filip Chvátal

Bc. Tomáš Koláčný

Ing. Petr Fajmon, MBA

doc. Ing. arch. Michal Sedláček – náhradník

Ing. arch. Vojtěch Mencl – náhradník

JUDr. Robert Kerndl – náhradník

Mgr. Petr Hladík – náhradník


1. cena

Aulík Fišer architekti

Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Petra Skalická, Ing. arch. Miloš Linhart

Částka 500 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

2. cena

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Spolupráce: Spolupráce: Bc. Jakub Czapek, Bc. Petra Fialová, Bc. Karolína Langnerová, Ing. arch. Filip Musálek, Bc. Michaela Rigová, Ing. arch. David Vahala, Bc. Tomáš Wojtek, Ing. Petr Soldán

Částka 400 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

3. cena

Ing. arch. Veronika Kubalcová, Ing. arch. Jana Liptáková, Ing. arch. Eva Kovářová

Částka 300 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Odměna

OMGEVING cvba

Částka 20 000 Kč

Odměna

A8000 s.r.o.

Částka 20 000 Kč

Odměna

DKLN, s.r.o.

Částka 20 000 Kč

Odměna

gogolák+grasse s.r.o.

Částka 20 000 Kč

Odměna

ra15 a.s.

Částka 20 000 Kč

Soutěž na mapě