Přeskočit na obsah

Spolkový dům Husova - Humpolec

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Humpolec

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18. 4. 2024 14:00

Datum vyhlášení soutěže

15. 1. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

4. 1. 2024

Více informací

Popis

Předmět soutěže je návrh přestavby významného městského bloku v humpoleckém historickém centru. Jedná se o celek, který se skládá ze dvou hodnotných staveb občanské vybavenosti společensko-historické hodnoty. Na východní straně tohoto bloku se nachází budova Spolkového domu, objektu s prostorným sálem, který je předurčen pro společensko-kulturní akce místního významu. Na západní straně se nachází budova bývalé soukenické školy, která má v současnosti různorodé využití. Obě budovy na sebe přímo navazují, nicméně v současnosti nejsou provozně propojeny. Město Humpolec na základě širšího konsensu a diskuse s jednotlivými provozovateli a uživateli obou objektů stanovilo konkrétní zadání pro využití tohoto celku, který dlouhou dobu volá po celkové revitalizaci a nalezení optimálního řešení. Budoucí podoba by měla budovám přinést nový život a obyvatelům Humpolce a jeho místních částí odpovídající veřejnou vybavenost, jejíž řešení by mohlo být pro ostatní města velkou inspirací.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.