Přeskočit na obsah

Spolkový dům Komařice

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Obec Komařice

Předpokládané ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

1. 12. 2023 12:00

Datum vyhlášení soutěže

13. 9. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 9. 2023

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je získat komplexní architektonický návrh novostavby objektu spolkového domu, rekonstrukce objektu obecního úřadu, stavby garáží a skladů a souvisejících úprav zahrady a dvora v obci Komařice. Vybraný tým architekta/ generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci byly stanoveny na 48.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 4.000.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.