Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Sportovní areál Červená zahrada (Boskovice)

Sportovní areál Červená zahrada (Boskovice)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Boskovice

Ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

20. 6. 2023 - 20. 9. 2023

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo prověření možností umístění sportovních aktivit specifikovaných v zadávacích podmínkách do vymezeného území sportovního areálu Červená zahrada a dále stanovení jasné koncepce a základních urbanistických a architektonických parametrů jednotlivých sportovišť, veřejného prostoru a dopravy. Koncepce rozvoje areálu bude sloužit jako generální plán pro definici dlouhodobého rozvojového programu v oblasti sportovních aktivit občanů a investiční politiky města. Výsledek soutěže bude výchozím podkladem rozvoje areálu a zpracování dokumentací jeho dílčích částí a staveb. Návrh bude z důvodu finanční a časové náročnosti realizace pracovat s etapizací a vzájemnou provázaností jednotlivých etap. V každé z etap bude třeba zohlednit v co nejvyšší možné míře chod jednotlivých sportovišť v průběhu realizace.

Při návrhu bude efektivně a účelně pracováno se stávajícím výškopisem území a bude maximálně využito stávajících možností morfologie terénu.

Dvoufázová projektová otevřená architektonická soutěž.

3. cena

VA_AR s.r.o.

Ing. arch. Pavol Vadkerti; Ing. arch. Adam Macko

Částka 150 000 Kč

3. místo (1).jpg
3. místo (2).jpg
3. místo (3).jpg

I. odměna

Mimosa architekti s.r.o.

Ing. arch. Jana Zoubková, Ing. arch. Petr Moráček; Ing. arch. Dalibor Pospíšil; Ing. arch. Anna Wanda Molnárová

Částka 50 000 Kč

odměna Mimosa (1).jpg
odměna Mimosa (2).jpg
odměna Mimosa (3).jpg

Soutěž na mapě