Přeskočit na obsah

Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

21. 10. 2019 - 17. 1. 2020

Počet odevzdaných návrhů

35

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu architektonického a projektového řešení zakázky: „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Sportovní hala je umístěna na pozemku p. č. 2228/1, obec Nová Paka, k. ú. Nová Paka.Vlastníkem pozemku je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Do pozemku zasahuje ochranné pásmo železniční dráhy.

Sportovní hala má prioritně poskytnout třem novopackým středním školám důstojné prostory pro realizaci kvalitní výuky tělesné výchovy a volnočasových pohybových aktivit mládeže. Dále se předpokládalo, že hala bude plnohodnotně využita i ve večerních hodinách a o víkendech jak veřejností, tak místními sportovními oddíly.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


1. cena

studený architekti

Ing. Ján Studený, Mag. arch. ArtD. Peter Stec, Ing, arch. Maroš Bátora
Spolupráce: Spolupráce: Júlia Kolláthová

Částka 430 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

Soutěž na mapě