Přeskočit na obsah

Sportovní hala v Boskovicích

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Česká komora architektů zaznamenala opětovně vypsanou architektonickou soutěž "Sportovní hala v Boskovicích," která nemá potvrzení o regulérnosti.

Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.

Potvrzení regulérnosti této soutěže navíc není možné. Překážkou pro potvrzení regulérnosti soutěže je jednak to, že porota není sestavena v adekvátním složení. Nezávislí odborníci musí převažovat nad závislými členy poroty a v porotě jsou nominováni jak řádní členové, tak jejich náhradníci. Odborná část poroty přitom musí mít adekvátní kvalifikaci. U soutěže navíc dochází k neakceptovatelnému zásahu do pravomocí poroty. Zadavatel je jejím rozhodnutím vázán, a to nejen podle Soutěžního řádu, ale také dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Za druhé pak stanovené ceny pro soutěžící nejsou odpovídající.

Soutěž vykazuje i další vady ve vztahu k Zákonu o zadávání veřejných zakázek. To sice není předmětem regulérnosti soutěže z hlediska Soutěžního řádu ČKA, nicméně ČKA považuje za nutné na to upozornit.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.