Přeskočit na obsah

Sportovní základní škola Botanická, Brno

Sportovní základní škola Botanická, Brno

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Regulérnost

Regulérní

Datum rozhodnutí

3. 10. 2022

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostavby sportovní základní
školy včetně víceúčelové sportovní haly.

Zadavatel má zájem na tom, aby výsledné řešení působilo kultivovaně, uceleně a provázaně ve vztahu
k okolí a zejména k sousedním významným kulturním památkám (budova Nejvyššího soudu ČR,
Masarykův studentský domov a Husův sbor). Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh
architektonického řešení přilehlých veřejných prostranství, která v současnosti nejsou řešena
koncepčně a nevytváří důstojný předprostor uvedeným významným stavbám. Návrh by měl nastínit
možné řešení úprav přilehlých veřejných prostranství.

Z toho důvodu bude řešené území v rámci návrhu rozděleno do dvou lokalit, přičemž:

Lokalita A bude předmětem projektové části Soutěže a bude v ní umístěna sportovní základní škola.
V rámci lokality je požadováno řešit urbanisticko-architektonický návrh i úpravu veřejného prostranství
vymezeného budovou základní školy v návaznosti na veřejná prostranství, která jsou předmětem
lokality B.

Cílem Soutěže v lokalitě A je najít vhodného zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené
občanské vybavenosti, který bude dodavatelem plnění následné veřejné zakázky uvedené odst. 3.2.1.
Soutěžních podmínek.

Lokalita B bude předmětem ideové části Soutěže, a to z výše uvedených důvodů, že v okolí se
nachází další významné stavby občanské vybavenosti a stávající vzhled veřejných prostranství, která
jsou předmětem této části návrhu, neodpovídá jejich významu.

Cílem Soutěže v lokalitě B je tedy nalézt kvalitní návrh možného řešení úpravy veřejných prostranství
v návaznosti na novostavbu sportovní základní školy, budovu Nejvyššího soudu ČR, budovu
Masarykova studentského domova a budovu Husova sboru, který bude sloužit pro další revitalizaci
území.

Užší jednofázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Zadavatel dne 20. 9. 2023 zrušil soutěž o návrh na své schůzi R9/048.

zrušeno

souteze_zruseno_2.png

Soutěž na mapě