Přeskočit na obsah

Sportovní základní škola Botanická, Brno

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

24. 3. 2023 15:00

Datum podání žádostí o účast

21. 11. 2022 15:00

Datum vyhlášení soutěže

21. 10. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

3. 10. 2022

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostavby sportovní základní
školy včetně víceúčelové sportovní haly.

Zadavatel má zájem na tom, aby výsledné řešení působilo kultivovaně, uceleně a provázaně ve vztahu
k okolí a zejména k sousedním významným kulturním památkám (budova Nejvyššího soudu ČR,
Masarykův studentský domov a Husův sbor). Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh
architektonického řešení přilehlých veřejných prostranství, která v současnosti nejsou řešena
koncepčně a nevytváří důstojný předprostor uvedeným významným stavbám. Návrh by měl nastínit
možné řešení úprav přilehlých veřejných prostranství.

Z toho důvodu bude řešené území v rámci návrhu rozděleno do dvou lokalit, přičemž:

Lokalita A bude předmětem projektové části Soutěže a bude v ní umístěna sportovní základní škola.
V rámci lokality je požadováno řešit urbanisticko-architektonický návrh i úpravu veřejného prostranství
vymezeného budovou základní školy v návaznosti na veřejná prostranství, která jsou předmětem
lokality B.

Cílem Soutěže v lokalitě A je najít vhodného zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené
občanské vybavenosti, který bude dodavatelem plnění následné veřejné zakázky uvedené odst. 3.2.1.
Soutěžních podmínek.

Lokalita B bude předmětem ideové části Soutěže, a to z výše uvedených důvodů, že v okolí se
nachází další významné stavby občanské vybavenosti a stávající vzhled veřejných prostranství, která
jsou předmětem této části návrhu, neodpovídá jejich významu.

Cílem Soutěže v lokalitě B je tedy nalézt kvalitní návrh možného řešení úpravy veřejných prostranství
v návaznosti na novostavbu sportovní základní školy, budovu Nejvyššího soudu ČR, budovu
Masarykova studentského domova a budovu Husova sboru, který bude sloužit pro další revitalizaci
území.

Užší jednofázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Soutěž na mapě