Přeskočit na obsah

Stanovisko České komory architektů k soutěžním podmínkám k soutěži o návrh Interiérové řešení a design Galerie interaktivních pokusů v rámci projektu Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

13. 9. 2012

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na probíhající soutěž o návrh Interiérové řešení a design Galerie interaktivních pokusů v rámci projektu Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy, které vyhlásila VŠB – Technická univerzita Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy).  Ani po telefonickém kontaktu s pí Dosedělovou, kontaktní osobou zastupující zadavatele, se nepodařilo dojednat zrušení soutěže o návrh.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko