Přeskočit na obsah

Stanovisko České komory architektů k veřejné zakázce „Letenská č. p. 120 - projektové a inženýrské činnosti“

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku „Letenská č. p. 120 - projektové a inženýrské činnosti“, kterou vyhlásila Městská část Praha 1.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko

Odpověď vyhlašovatele ze dne 10. 10. 2012

Odpověď ČKA ze dne 25. 10. 2012