Přeskočit na obsah

Veřejná zakázka na vypracování urbanistického návrhu exteriéru a interiéru bývalého nákupního střediska ve Vidnavě

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

6. 11. 2012

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku na vypracování urbanistického návrhu exteriéru, návrhu účelového členění interiéru a projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení stavebních úprav nebytových prostor bývalého nákupního střediska ve Vidnavě, kterou vyhlásilo město Vidnava. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absentují zde ceny a odměny (rozpor s § 12  Soutěžního řádu ČKA). V případě zrušení soutěže je vyhlašovatel povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA). Vzhledem ke skutečnosti, že většina soutěžících není ani oceněna, ani odměněna, je forma zveřejnění (publikace) určitou formou „odškodnění“ atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko