Přeskočit na obsah

Stanovisko České komory architektů k výběrovému řízení na projekční práce při výstavbě DC Praha, Kroměříž a XDC Brno

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

14. 8. 2012

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na probíhající neregulérní výběrové řízení na projekční práce při výstavbě DC Praha, Kroměříž a XDC Brno, kterou zadala společnost Kostelecké uzeniny, a. s. Ani po telefonickém kontaktu s p. Masarovičem ze společnosti Kostelecké uzeniny, a. s. není vůle k nápravě.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko