Přeskočit na obsah

Stanovisko České komory architektů k výtvarně architektonické soutěži na návrh smuteční síně řepského hřbitova

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

19. 10. 2012

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na výtvarně architektonickou soutěž na návrh smuteční síně řepského hřbitova, kterou vyhlásila MČ Praha 17. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky, které byly předmětem opakované telefonické a osobní diskuze Ing. arch. Petra Leška, předsedy Pracovní skupiny pro soutěže a Ing. Marie Vaicové, místostarostky Městské části Prahy 17. I přes tuto snahu se nepodařilo dohodnout narovnání podmínek.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko