Přeskočit na obsah

Stará pošta Běchovice – nádvoří

Stará pošta Běchovice – nádvoří

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

MČ Praha-Běchovice

Ceny a odměny celkem

50 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

29. 10. 2013 - 23. 1. 2014

Počet odevzdaných návrhů

23

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového architektonického/ návrhu nádvoří objektu „Stará pošta“ v Praze-Běchovicích. Zadáním je zpracování řešení nádvoří chráněné kulturní památky, součástí návrhu může být také vize využití přilehlých objektů.

1. cena

Neudělena

2. cena

Ing. Havránková Tereza, Ing. Viktor Filipi, Ing. Michal Bolerázsky, Ing.Radek Csáno - Studenti Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta, Ústav Zahradní a krajinářské architektury, 1. ročník PGS

Částka 15 000 Kč

bechovice_2cena_havrankova_1.jpg
bechovice_navrh_2cena_havrankova_2.jpg

2. cena

Bc. Marek Raab, Bc. Jan Šembera, Bc. Jaroslav Vorlíček, Kryštof Peřestý, Studenti fakulty stavební ČVUT, obor architektura

Částka 15 000 Kč

bechovice_2cena_raab_sembera_vorlicek_peresty_1.jpg
bechovice_navrh_2cena_raab_sembera_vorlicek_peresty_2.jpg

3. cena

Radek Prokeš, ČVUT -Fakulta architektury 3. ročník bakalářského studia a Martina Havlová, ČZU, FAPPZ, Speciální produkce rostlinná 1. ročník doktorského studia

Částka 10 000 Kč

bechovice_navrh_3cena_prokes_havlova.jpg
bechovice_3cena_prokes_havlova_2.jpg

Odměna

Václav Šuba, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, fakulta architektury, 5. ročník - magisterské studium a BcA Petra Karlová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, fakulta architektury, 2. ročník - navazující magisterské studium

Částka 3 333 Kč

bechovice_navrh_odmena_suba_karlova_2.jpg
bechovice_navrh_odmena_suba_karlova.jpg

Odměna

Bc. Martin Herzán, Technická univerzita Ostrava a Inž. Arch. Anna Glajc, Politechnika Śląska, Gliwice

Částka 3 333 Kč

bechovice_odmena_herzan_glajc_2.jpg
bechovice_navrh_odmena_herzan_glajc.jpg

Odměna

Andreas Dzikos, Technická univerzita v Liberci/fakulta umění a architektury/4.ročník

Částka 3 333 Kč

bechovice_odmena_dzikos_2.jpg
bechovice_navrh_odmena_dzikos.jpg